Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Αυγ 10th, 2017

Συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο

1_εκλογη_προεδρειου_δημοτικου_συμβουλιου

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Αυγούστου στις 04.00 το απόγευμα στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με θέμα την έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 223/17 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος, Γαζή Ιωάννα, Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Απόστολος Ρούσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής.

Μια ώρα, αργότερα, στις 05.00 το απόγευμα θα ακολουθήσει η 22η τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 225/17 απόφ. Ο.Ε & η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφ. Ε.Ε.). Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 224/17 απόφασης Ο.Ε.) Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 636/7-8-2017 2017 (ΑΔΑ ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας-Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 651/7-8-2017 (ΑΔΑ Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας ( άρθρο 99 Ν. 3852/10) μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού λόγω τοποθέτησης δεξαμενών ύδρευσης. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. (α) για έγκριση παροχής δείπνου και μπουφέ στο πλαίσιο του θερινού σχολείου για την μελέτη των σεισμών και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 41.436,31 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα) προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α 24%. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α 24%. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου θεομηνίας αποκατάστασης ζημιών του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 79.999,54€. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 49.998,59 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρυάς, στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού «Τοπικός Αστυνόμος» στην Τ.Κ. Καρυάς. Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.