Επανασύσταση της Δ.Υ.Πε Ιονίων Νήσων ζητά το ΠΤ Ι.Ν. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Δεκ 4th, 2017

Επανασύσταση της Δ.Υ.Πε Ιονίων Νήσων ζητά το ΠΤ Ι.Ν. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

ιονια_νησια

Την επανασύσταση της Δ.Υ.Πε Ιονίων Νήσων ζητά το Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι τα γεωγραφικά όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πρέπει να ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επανασύσταση της Δ.Υ.Πε Ιονίων Νήσων θα ωφελήσει τον τομέα της Υγείας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων με απώτερο στόχο την κοινωνική ευημερία.

Η Διοικητική Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, είναι μια νησιωτική Περιφέρεια με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Η δε οικονομική ανάπτυξη των Ιονίων Νήσων παρουσιάζει μεγάλη ομοιογένεια δεδομένου ότι στηρίζεται κυρίως στον τομέα του Τουρισμού.

Αναμφισβήτητα, τα ομοιογενή οικονομικά χαρακτηριστικά των Ιονίων Νήσων διευκολύνουν τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που, με σχετική του απόφαση το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, δημιούργησε πριν 11 περίπου έτη, το 16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων, το οποίο γεωγραφικά ταυτίζεται με την Διοικητική Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αποσπώντας την Κέρκυρα και τη Λευκάδα από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου και την Κεφαλονιά-Ιθάκη και Ζάκυνθο από Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

Στον σχεδιασμό των πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης δεν μπορεί να εξαιρεθεί ο τομέας της υγείας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευημερούσας κοινωνίας. Συνεπώς, οι σχεδιαζόμενες οικονομικές πολιτικές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις πολιτικές υγείας και να αποτελούν ένα ενιαίο μέρος, μιας ευρύτερης αναπτυξιακής πολιτικής με απώτερο στόχο την κοινωνική ευημερία.

Υπό το πρίσμα αυτό, τα γεωγραφικά όρια της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πρέπει να ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Εξάλλου, τα κοινά γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των Ιονίων Νήσων διευκολύνουν την κατάρτιση του Υγειονομικού Χάρτη σε επίπεδο Περιφέρειας, προϋπόθεση απαραίτητη για την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών στο τομέα της υγείας αλλά και την ορθή κατανομή των αναγκαίων πόρων.

Η δε απουσία Τριτοβάθμιας Μονάδας Υγείας στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η οποία δημιουργεί την ανάγκη διανοσοκομειακής μεταφοράς ασθενών που χρήζουν εξειδικευμένων υπηρεσιών τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από τα δευτεροβάθμια Νοσοκομεία των Ιονίων Νήσων στα τριτοβάθμια Νοσοκομεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας, δεν αλλάζει ως ανάγκη με τη μη σύσταση της Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ούτε επηρεάζει το επιχειρησιακό επίπεδο των αναγκαίων διακομιδών.

Αντιθέτως, με την ύπαρξη Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αυξάνεται η δυνατότητα διεκδίκησης ορισμένων τριτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, αναλόγως και των πληθυσμιακών κριτηρίων, από τα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, γεγονός το οποίο θα μειώσει την ανάγκη διακομιδών ασθενών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και τις συνέπειες που αυτές έχουν στους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Επίσης επισημαίνεται ότι όπως αναδείχθηκε από το Αναπτυξιακό Συνέδριο που οργάνωσε το Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε., το 2016, στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος για την Περιφέρεια μας αποτελεί η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, ως ένα μέσο ενίσχυσης του τομέα του Τουρισμού της περιφέρειας μας. Η δε επανασύσταση της Διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού.

Συνεπώς, η επανασύσταση της Δ.Υ.Πε. Ιονίων Νήσων κρίνεται στο σύνολό της επωφελής για την Περιφέρειά μας και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να επανασχεδιάσει την γεωγραφική κατανομή των Δ.Υ.Πε, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ύπαρξή της, λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα του Π.Τ. Ιονίων Νήσων του Ο.Ε.Ε. το οποίο αναμφισβήτητα έχει επωφελή δράση για την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι πριν τη σύστασή του, η Περιφερειακή διάρθρωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας όσον αφορά τα νησιά των Ιονίων είχαν παρόμοια διάρθρωση με αυτή που σχεδιάζεται για τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών στη δυτική Ελλάδα.

Τέλος, σημειώνεται ότι για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια μας δεν αποτελεί μοναδική προϋπόθεση ο επανασχεδιασμός των Διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών, αλλά απαιτείται η ενίσχυση των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας και ειδικότερα των μικρών ακριτικών νησιών, σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό».Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                      
     
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.