Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 13th, 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018, στις 3.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την κατάθεση και διαχείριση πάγιας προκαταβολής των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΡΥΑΣ», προυπολογισμού 240.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ» προυπολογισμού.50.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ», προυπολογισμού 9.999,48 €. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προυπολογισμού 79.144,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ», προυπολογισμού 50.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου. Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου ( γήπεδο μπάσκετ ) στην Τ.Κ. Βλυχού Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 123/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ., οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου : ΘΕΟΦΑΝΗ ΓΕΝΑΤΟΥ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2017-2018. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.