Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλεξάνδρου κ. Σπ. Νίκας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 13th, 2018

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αλεξάνδρου κ. Σπ. Νίκας

spyros_nikas

Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του τοπικού συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αλεξάνδρου υπέβαλε με μια ολιγόλογη αίτηση προς τον Δήμαρχο Λευκάδας ο κ. Σπύρος Νίκας. Μια παραίτηση που δεν ήταν «κεραυνός» εν αιθρία κι έχει εν ολίγοις να κάνει με την αδυναμία πολλών προέδρων να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στα καθήκοντά τους, εξαιτίας του πλαισίου εντός του οποίου καλούνται θεσμικά να λειτουργήσουν και της παντελούς, σχεδόν, έλλειψης πόρων.

Σε περίπτωση που η παραίτηση γίνει αποδεχτή το άρθρο 80 νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) προβλέπει τα εξής: «Αν η θέση του προέδρου του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας µείνει κενή λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωµα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαµβάνει ο επόµενος σε σταυρούς προτίµησης στην τοπική κοινότητα».

Εν προκειμένω αυτός θα είναι ο Χρήστος Μπακογιώργος του Ποσειδώνα.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 του εν λόγω νόμου ο  πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος (για κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων) ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,

β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,

γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,

δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,

ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,

η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,

ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

                    
     


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.