Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Φλεβάρη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Φεβ 8th, 2019

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Φλεβάρη το Δημοτικό Συμβούλιο

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Φλεβάρη 2019 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

Αν και δεν έχουμε λάβει αυτή τη φορά κάποια επίσημη ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (ούτε και στην επίσημη διαδικτυακή παρουσίαση του Δήμου Λευκάδας έχουν αναρτηθεί), κρίνοντας μόνο από τις εισηγήσεις, μεταξύ των προς συζήτηση θεμάτων είναι και τα ακόλουθα:

– Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Λευκάδας, έτους 2019

– Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας.

– Έγκριση Απογραφικών Καταστάσεων – Ισολογισµού Έναρξης της 14ης Ιανουαρίου 2014 του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδος.

– Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού.

– Εισήγηση έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων».

– Αποδοχή χρηματοδότησης πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας».

– Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5033703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2784/28-1-2019 (ΑΔΑ ΩΨΛΠ7ΛΕ-ΞΚ0) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

– Αποδοχή χρηματοδότησης Ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήκοντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.892..000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Λευκάδας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

– Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δέσμευση ένταξης του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

– «Απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος (4Χ4) για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου από το ελεύθερο εμπόριο».

– Άδεια κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Περιβόλια.

– Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ – ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.299,84 €.

– Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

– Παράταση προθεσμίας αποκατάστασης ομβροδεξαμενών και δικτύων ύδρευσης.

– Χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριου».

– Απόφαση Δ.Σ. για χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «Αποκατάσταση δρόμου Νικολή – Σύβρος ΔΕ Απολλωνίων».

– Απόφαση Δ.Σ.για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

– Διαβίβαση εισήγησης για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.