Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 5th, 2019

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

proedreio_ds

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019, στις 5.00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 32113/2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ» αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου: Αλέξανδρου Ν. Γέροντα Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου: Ιωάννη Σταυρόπουλου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ» αναδόχου: Παναγιώτη Τζούρου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαπίστωσης αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων και ανάθεσης τους σε τρίτο. Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. περί αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκατάστασης καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων και ανάθεσης τους με συνοπτικό διαγωνισμό σε τρίτο. Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 30.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2+710) ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΝΤΙ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ». Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.306.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,88 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη της Συλλογικής Συμφωνίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ» ως ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και είσπραξης του συγγενικού δικαιώματος των παραγωγών υλικών φορέων ήχου και των ερμηνευτών-εκτελεστών καλλιτεχνών. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της «ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΛΛΑΔΑΣ» μέλος της οποίας είναι ο δημοτικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Καρυάς 96,7fm και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) δια της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ/ΟΠΙ) ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών της. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019 (σχετ. αριθ. 190/2019 απόφ. Ο.Ε. & η αριθ. 5/2019 αποφ. Ε.Ε.) Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος,  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 127/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος ΔΛΤΛ.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ. αριθ. 66/19 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019. Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κλπ που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012) – σχετ. η υπ΄αριθμ. 185/19 απόφ. Ο.Ε. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2019 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 9 /2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.) Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στη θέση «Βλασταρά» Συβότων Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.».  Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους 2018 του ΝΠΔΔ.  Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας έως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-08-2019. Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι». Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.ΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.