Χρήσιμες οδηγίες για τους ψηφοφόρους Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Ιουλ 6th, 2019

Χρήσιμες οδηγίες για τους ψηφοφόρους

kalph-ellada

1. Πότε διεξάγονται οι εκλογές

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 7 Ιούλη 2019 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ.

2. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν και πώς ψηφίζουν

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002), είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της χώρας και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα.

3. Εκλογείς που δεν είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους

Εκλογείς που για οποιονδήποτε λόγο παραλείφθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα, μπορούν να ψηφίσουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου όπου είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων.

Για να ψηφίσουν, προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή του εκλογικού τμήματος πιστοποιητικό, από το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων, υπογεγραμμένο από τον δήμαρχο ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα.

Το παραπάνω πιστοποιητικό εκδίδεται από το δήμο εις διπλούν και φέρει την ένδειξη: «ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ της 7ης Ιουλίου 2019» (για τις ανάγκες αυτές το Σάββατο 6/7/2019 και την Κυριακή 7/7/2019 θα είναι ανοιχτοί οι δήμοι).

Οι πιο πάνω εκλογείς υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι δεν ψήφισαν ούτε προτίθενται να ψηφίσουν τη μέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα και ότι δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα.

4. Πώς γίνεται η αναγνώριση των εκλογέων

Οι εκλογείς πρέπει να προσκομίσουν στο εκλογικό τμήμα την ελληνική αστυνομική τους ταυτότητα ή ελληνικό διαβατήριο, έστω κι αν έχει λήξει, ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο Υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Και «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

5. Διπλοεγγεγραμμένοι

Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εκλογέας να είναι διπλοεγγεγραμμένος. Στην περίπτωση αυτή, στους εκλογικούς καταλόγους, δίπλα στο όνομά του θα υπάρχει η ένδειξη Δ. Κατά την ψηφοφορία, ο διπλοεγγεγραμμένος υπογράφει υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνει ότι έλαβε γνώση πως είναι διπλοεγγεγραμμένος και ότι δεν ψήφισε ούτε προτίθεται να ψηφίσει τη μέρα αυτή σε άλλο εκλογικό τμήμα της χώρας.

6. Ειδικές κατηγορίες εκλογέων

 • Οι αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί ψηφίζουν είτε στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι (στην περίπτωση αυτή προσκομίζουν βεβαίωση από την υπηρεσία τους ότι δεν έχουν εγγραφεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών), είτε με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στον τόπο όπου υπηρετούν. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
 • Το στρατιωτικό προσωπικό (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες) μετακινούμενων στρατιωτικών τμημάτων για υπηρεσιακούς λόγους ψηφίζουν με ονομαστικές καταστάσεις που υπογράφονται από τον διοικητή της Μονάδας στην οποία υπάγονται, σε εκλογικό τμήμα του δήμου όπου εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.
 • Οι άνδρες της φρουράς σε κάθε εκλογικό τμήμα (που ο αριθμός τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους 4) ψηφίζουν με κατάσταση υπογεγραμμένη από τον διοικητή της Μονάδας τους. Οι άνδρες αυτοί ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα όπου βρίσκονται τη μέρα της ψηφοφορίας.
 • Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.
 • Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι ψηφίζουν στο εκλογικό τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.
 • Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα όπου είναι γραμμένοι.
 • Οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία
 • α. Που κατά τη μέρα των εκλογών το πλοίο όπου υπηρετούν προβλέπεται να βρίσκεται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας από αυτόν στον οποίο είναι γραμμένοι, ψηφίζουν στο δήμο ή στην κοινότητα του λιμένα όπου βρίσκεται το πλοίο, με το ναυτικό τους φυλλάδιο, με βάση ονομαστικές καταστάσεις που υπογράφονται από τον πλοίαρχο και θεωρούνται από τον προϊστάμενο της λιμενικής ή αστυνομικής ή τελωνειακής αρχής του δήμου ή της κοινότητας όπου βρίσκεται το πλοίο, οι οποίες επικυρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο και έχουν ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Η αναγνώρισή τους στο εκλογικό τμήμα στο οποίο θα ψηφίσουν θα γίνεται με βάση το ναυτικό τους φυλλάδιο.

  β. Που κατά τη μέρα των εκλογών τα πλοία όπου υπηρετούν βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου ή κοινότητας διαφορετικής από αυτήν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένοι, ψηφίζουν και πάλι με το ναυτικό τους φυλλάδιο σε εκλογικά τμήματα του δήμου ή της κοινότητας του λιμένα όπου βρίσκονται, με βάση ονομαστικές καταστάσεις που υπογράφονται από τον πλοίαρχο και θεωρούνται από λιμενική/αστυνομική/τελωνειακή αρχή. Προϋπόθεση να είναι γραμμένοι στους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, και αδυναμία για λόγους ανωτέρας βίας (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου κ.λπ.) να ψηφίσουν στον τόπο όπου έχει οριστεί με τους πιο πάνω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

 • Οι κρατούμενοι που δεν έχουν στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, ψηφίζουν με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, μέσα στο κατάστημα κράτησής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την αναγνώριση των εκλογέων είναι ενδεχόμενο να διαπιστωθούν για ορισμένους εκλογείς ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων τους στον εκλογικό κατάλογο και αυτών της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

Τέτοιες ενδεχόμενες περιπτώσεις είναι οι εξής:

α) Τα στοιχεία εγγραφής τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτουν απόλυτα με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στο δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας φέρονται με το πατρικό τους επώνυμο ή και αντίστροφα.

Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας των εκλογέων με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας (όπως π.χ. η αναφορά του γένους στην αστυνομική ταυτότητα). Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι εκλογείς θα χρειαστεί να προσκομίσουν ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (όπως π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου) ή ακόμη και βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, που εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο.

7. Ψηφοδέλτια – Φάκελοι – Σταυροί προτίμησης

α. Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα, με σχήμα ορθογώνιο.

β. Το χαρτί κατασκευής των ψηφοδελτίων είναι λευκής απόχρωσης, οι δε διαστάσεις των ψηφοδελτίων ορίζονται με απόφαση του υπ. Εσωτερικών, ανάλογα με την εκλογική περιφέρεια.

γ. Οι εκλογικοί φάκελοι στους οποίους μπαίνουν τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από αδιαφανές χαρτί και έχουν λευκή απόχρωση, έχουν διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του υπ. Εσωτερικών και δίνονται από το κράτος.

δ. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του στους υποψήφιους, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, είτε δεξιά είτε αριστερά, σταυρό προτίμησης.

Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται με μολύβι ή με μελάνι μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης.

(rizospastis.gr)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.