Εγκρίθηκε από τη ΓΣ του ΤΑΟΛ η πρόταση της πλειοψηφίας του διοικ. συμβ. για την ρύθμιση των οφειλών στην ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Σεπ 3rd, 2019

Εγκρίθηκε από τη ΓΣ του ΤΑΟΛ η πρόταση της πλειοψηφίας του διοικ. συμβ. για την ρύθμιση των οφειλών στην ΑΤΕ Υ.Ε.Ε.

1_TAOL_GS

Ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής 1 Σεπτέμβρη 2019 η από τις 18 Αυγούστου διακοπείσα έκτακτη γενική συνέλευση του Αγροτικού Οινοποιητικού και Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λευκάδας «ΤΑΟΛ», με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον όγκο των οινοποιήσιμων σταφυλιών που θα εμπορευθεί ο Συνεταιρισμός ενόψει της νέας αμπελουργικής περιόδου και την ρύθμιση των οφειλών με την υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας (ΑΤΕ Υ.Ε.Ε.).

2_TAOL_GS

Σκοπός της αναβολής ήταν αφενός μεν να δοθεί στο ενδιάμεσο διάστημα, και σε όσους δεν το είχαν ήδη κάνει, η δυνατότητα σε περισσότερους σταφυλοπαραγωγούς μέλη του Συνεταιρισμού να δηλώσουν τα σταφύλια της φετινής σοδειάς που πρόκειται να προσκομίσουν στον Συνεταιρισμό αφετέρου δε η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων μελών λόγω της σοβαρότητας του δεύτερου προς συζήτηση θέματος της ημερήσιας διάταξης.

3_TAOL_GS

Ως προς το πρώτο θέμα, της απορρόφησης των σταφυλιών, επανακυρώθηκε η πρότερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ότι δηλαδή το ΤΑΟΛ θα απορροφήσει από τριάντα (30) περίπου σταφυλοπαραγωγούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά του 74 τόνους σταφυλιών, διατηρώντας το δικαίωμα της ευελιξίας σε περίπτωση που υπάρξουν μικρές προς τα πάνω ή προς τα κάτω αποκλίσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπήρξαν και σταφυλοπαραγωγοί που λόγω των καιρικών συνθηκών (ανομβρία) δήλωσαν μηδενική παραγωγή. Εκφράστηκαν επίσης απόψεις ότι θα έπρεπε να αυξηθεί η ποσότητα σταφυλιών που θα απορροφηθεί από το ΤΑΟΛ ή ότι οι σταφυλοπαραγωγοί θα έπρεπε να αποδεσμευτούν από την υποχρέωσή τους να παραδώσουν τα σταφύλια τους στον Συνεταιρισμό και να αφεθούν ελεύθεροι να διακινήσουν την παραγωγή τους στο ελεύθερο εμπόριο.

4_TAOL_GS

Ως προς το δεύτερο θέμα που ανάλωσε εν μέσω αντεγκλήσεων και υψηλών κατά διαστήματα τόνων και τον περισσότερο χρόνο των εργασιών της γενικής συνέλευσης υπερψηφίστηκε η κατά πλειοψηφία πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού που έχει εγκριθεί και από το Εποπτικό Συμβούλιο και συνοψίζεται στα εξής:

Να καταβάλλονται κάθε χρόνο περίπου 22.000 € τόκοι για το έντοκο δάνειο ύψους 840.000 € το οποίο είχε συναφθεί με την Αγροτική Τράπεζα και διαχειρίζεται σήμερα η ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. και το κεφάλαιο του δανείου μαζί με το άτοκο δάνειο ύψους 1.618.000 €, συνολικά 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ, να αποπληρωθούν μέσα σε πέντε χρόνια από πωλήσεις ακινήτων. Τα ακίνητα που μπορούν να εκποιηθούν είναι τα μεγάλα ακίνητα του Συνεταιρισμού και όχι τα μικρά που έφεραν οι συνενωμένοι Συνεταιρισμοί. Αυτά είναι τα πιο κάτω και έχουν βάσει της εκτίμησης μιας μελέτης βιωσιμότητας τις εξής εμπορικές αξίες: το παλιό Σούπερ Μάρκετ 148.000 €, τα καταστήματα του κτιρίου της διοίκησης 2.016.000 €, τα γραφεία του 1ου και δευτέρου ορόφου του ίδιου κτιρίου 976.000 €, το ξενοδοχείο «Ιόνιον Σταρ» 2.846.000 €, παλαιά αποθήκη στη θέση «Βροντισμένη» 340.000 €, παλιό οινοποιείο στη Βασιλική 1.607.000 €, παλιό οινοποιείο στο Κάστρο 690.000 €.

Αυτό ήταν και το πρώτο σενάριο μιας μελέτης βιωσιμότητας που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού και κατατέθηκε ως πρόταση στη γενική συνέλευση. Η μελέτη βιωσιμότητας, η οποία είχε ανατεθεί από την διοίκηση του ΤΑΟΛ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προβλέπει επίσης την μείωση των λειτουργικών εξόδων του Συνεταιρισμού κατά 30%, με το μεγαλύτερο μέρος να αντιστοιχεί στο μισθολογικό κόστος. Σημειώνεται ότι υπήρξαν ενστάσεις από παριστάμενα μέλη τόσο για τη μελέτη βιωσιμότητας όσο και αν συμφωνεί πράγματι η ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. με την πιο πάνω πρόταση αποπληρωμής, αφού δεν κατατέθηκε κάποιο συμφωνητικό που να δηλώνει τη σύμφωνη γνώμη της και η πρόταση έγινε προφορικά. Στις ενστάσεις αυτές ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Θωμάς Κατωπόδης απάντησε ότι θα υπογραφεί σύμβαση με την τράπεζα.

Να σημειωθεί ότι μετά τη γενική συνέλευση στις 18 Δεκέμβρη ο Συνεταιρισμός για την αποπληρωμή των οφειλών του που τον κρατούν δέσμιο προέβη σε διακηρύξεις πώλησης ακινήτων για το παλιό Σούπερ Μάρκετ, για το ακίνητο στη θέση «Βροντισμένη» και για το παλιό οινοποιείο στη Βασιλική. Όπως ανέφερε η Διευθύντρια του ΤΑΟΛ κα Καρύδη για το ακίνητο στη Βασιλική δεν βρέθηκε κανένας αγοραστής, σε αντίθεση με τα άλλα δύο ακίνητα. Ενδιαφερόμενοι αγοραστές πρόσφεραν για το ακίνητο στη θέση «Βροντισμένη» 365.000 € και για το παλιό Σούπερ Μάρκετ 291.000 € (διπλάσιο από την εκτιμώμενη εμπορική αξία). Η πώληση όμως δεν μπόρεσε να προχωρήσει γιατί ο Συνεταιρισμός είχε οφειλή στο ΙΚΑ και η ΑΤΕ Υ.Ε.Ε. για να άρει τις υποθήκες ήθελε το 75% του τιμήματος της πώλησης με αποτέλεσμα να μην φτάνει το υπόλοιπο για την προβλεπόμενη από το νόμο πλήρη αποπληρωμή των οφειλών στο ΙΚΑ σε περιπτώσεις πώλησης ακινήτων. Οι αγοραστές επίσης σταμάτησαν πλέον να ενδιαφέρονται λόγω της καθυστέρησης με αποτέλεσμα να βαλτώσει τελικά η διαδικασία πώλησης.

Η μελέτη βιωσιμότητας η οποία στηρίζεται σε απολογιστικά στοιχεία των ετών 2014-2017 και σε προϋπολογιστικά του 2018 και καταλήγει σε δύο προτάσεις, αναφέρει επίσης ότι πέρα από τη μείωση των οργανικών εξόδων, η οποία μπορεί να προέλθει στο μεγαλύτερο βαθμό από την μείωση μισθοδοσίας, θα πρέπει να αυξηθεί ο τζίρος του Συνεταιρισμού κατά 0,83%, να ανέλθει ο δείκτης κερδοφορίας από 7,1% στο 16,4-17,1% στο τέλος της πενταετίας ώστε να μπορεί να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του αιτήματος ρύθμισης των δανειακών του οφειλών. Οι τόκοι θα καταβάλλονται από την λειτουργία του Συνεταιρισμού. Η εξόφληση των δανείων σε κεφάλαια θα γίνεται από την πώληση ακινήτων η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της πενταετίας. Η πώληση ενός ακινήτου θα απομειώνει την οφειλή στην τράπεζα κλπ.

Το δεύτερο σενάριο της μελέτης βιωσιμότητας που κατατέθηκε επίσης ως πρόταση από τον κ. Γιώργο Σολδάτο (αρχικά κατατέθηκαν πέντε προτάσεις που συμπτύχθηκαν τελικά σε τρεις οι οποίες τέθηκαν σε ψηφοφορία) στη γενική συνέλευση και μειοψήφησε ήταν να πληρώνει ο Συνεταιρισμός για δέκα χρόνια για το δάνειο των 840.000 τοκοχρεωλυτική δόση ύψους 105.000 περίπου τον πρώτο χρόνο, που με την πάροδο του χρόνου θα είναι μειούμενη γιατί θα γίνεται η απόσβεση του κεφαλαίου, και το άτοκο δάνειο ύψους 1.618.000 να αποπληρωθεί με πώληση ακινήτων που είχαν ψηφιστεί από την γενική συνέλευση, το παλιό Σούπερ Μάρκετ και τα ακίνητα στη θέση «Βροντισμένη» και στη Βασιλική.

Μια άλλη πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Σπύρο Κοψιδά και επίσης μειοψήφησε ήταν η πώληση του ξενοδοχείου «Ιόνιον Σταρ» με βάση την αντικειμενική του αξία και τις δανειακές ανάγκες για την αποπληρωμή των δανειακών οφειλών, και ως εναλλακτική το οικόπεδο στη Βασιλική και το ακίνητο στη «Βροντισμένη», με σκοπό να ξεκινήσει ο Συνεταιρισμός από μηδενικό χρέος και να μην μπορεί το ΔΣ που θα υπάρχει τότε να έχει αρνητικό αποτέλεσμα.

Θεωρούμε, τέλος, απαράδεκτη και προκλητική την άποψη που εκφράστηκε κάποια στιγμή στη γενική συνέλευση, ότι θα έπρεπε δηλαδή να αποκλειστούν από την ψηφοφορία μέλη του Συνεταιρισμού από την Περατιά με το σκεπτικό ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΟΛ τα έχουν δημιουργήσει Λευκαδίτες…


Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η ΤΑΟΛ λέει:

    Και μετά πηγαίνεις στο σουπερ μάρκετ του ΤΑΟΛ,για να πάρεις κρασί του ΤΑΟΛ και βλέπεις στις προθήκες ιδιωτικές ετικέτες μόνο!!!

    Καλά κρασιά…

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.