Τέσσερα φύλλα παλιών λευκαδίτικων εφημερίδων … από τα σκουπίδια! (Β΄ Μέρος) Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Σεπ 26th, 2019

Τέσσερα φύλλα παλιών λευκαδίτικων εφημερίδων … από τα σκουπίδια! (Β΄ Μέρος)

1_ELEYTHERIA_Katapodis

Του Γεράσιμου Μελά,
ιστοριοδίφη, π. Δήμαρχου Απολλωνίων

(Συνέχεια από το Πρώτο Μέρος)

2) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, Αριθ. 6, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 1925, Τιμάται δραχμών 2.

3) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΠΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ, Αριθ. 7, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 1925, Τιμάται δραχμών 2.

Στο υπ΄ αριθ. 6 φύλλο κάτω από τον τίτλο και τον υπότιτλο ο Καταπόδης γράφει: (Οι Τέσσαρες πρώτοι Αριθμοί Εδημοσιεύθησαν εν Νέα Υόρκη της Αμερικής κατά το 1921).

3_ELEYTHERIA_Katapodis

Για την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τον Καταπόδη από τα Βουρνικά γράφει ο Πανταζής Κοντομίχης στο βιβλίο του «Ο τύπος της Λευκάδας 1800-1987», σελ. 120-123: «Σώζονται 3 μόνο φύλλα της εφημερίδας στο Ιστορικό Αρχείο Λευκάδας, τα 9 και 10 του 1927 και το 11 του 1928.» Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής βρίσκουμε το φύλλο 6 του 1925 και 10 του 1927. Το φύλλο υπ΄ αριθ. 10 έχει κατατεθεί και στο ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο). Από τα φύλλα που μας παραδόθηκαν έχουμε πλέον ένα ακόμη, το υπ΄ αριθ. 7 του 1925.

2_ELEYTHERIA_Katapodis

Στο φύλλο 7 (τετρασέλιδο όπως και όλα τα άλλα, οι διαστάσεις είναι 0,41×0,29) δημοσιεύονται στην πρώτη σελίδα τρία ποιήματα με τίτλο ΘΟΥΡΙΑ ΞΙΦΟΔΕΙΜΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΣΑΤΥΡΑΙ ΥΠΟ Π. ΚΑΤΑΠΟΔΗ.

Το πρώτο με τίτλο ΠΑΓΚΑΛΟΝ, γραμμένο στις 27 Νοεμβρίου 1924, το δεύτερο με τίτλο ΕΓΕΡΤΗΡΙΟΝ, γραμμένο στις 3 Δεκεμβρίου 1924, και το τρίτο με τίτλο ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΝ, γραμμένο στις 19 Μαΐου 1925. Δημοσιεύονται επίσης σχόλια, π.χ. Δειμοκρατία (τρομοκρατία), για το ποίημα «περίστροφον» ως «εγκώμιον» για την κουμπούρα του Υπουργού Εσωτερικών Κονδύλη κλπ.

Στη δεύτερη σελίδα ο Καταπόδης αναλύει πως ανάγκασε τον πρωθυπουργό Μιχαλακόπουλο να απαντήσει στον ίδιο και να ζητήσει απαντήσεις και από τους Άγγλους για την απέλασή του από την Αγγλία κ.ά. Στη σελίδα 3 γράφει υπέρ της Εθνικής Αναγεννήσεως και στην επόμενη στήλη κατηγορεί την «Δημοκρατική Ένωση» του Αλέξ. Παπαναστασίου ως «ληστρική συμμορία» και πως ο τίτλος της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ που ήταν όργανο του κόμματος αυτού είναι κλοπιμαίος, γιατί

«Τη Πέμπτη, 1η Δεκεμβρίου 1922, εξεδόθη εν Αθήναις και εκυκλοφόρησεν καθ΄ όλην την χώραν εφημερίς ημών υπό τον τίτλον «Δημοκρατία». Η Επαναστατική λογοκρισία δεν ήτο διατεθειμένη να μη περικόπτη τα άρθρα ημών, δι΄ ο, προ της απαγορεύσεως εκείνης, προτιμήσαμεν να αναστείλωμεν την έκδοσιν της ημετέρας εφημερίδος δια καιρόν ευθετώτερον, και απήλθομεν εις Λευκάδα, την ιδιαιτέραν ημών πατρίδα, όθεν επανήλθομεν εις Αθήνας τον λήξαντα Μάρτιον. Τη Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 1923, ετύχομεν εν Μαραντοχωρίω της Λευκάδος, παρ΄ οικείους τισί, και είδομεν εκεί τυχαίως αντίτυπον της αθηναϊκής εφημερίδος «Ελευθέρου Βήματος» της 14 Οκτωβρίου 1923 ενω ανέγνωμεν την εξής αγγελίαν:

«Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Όργανον της «Δημοκρατικής Ενώσεως της Ελλάδος». Την Κυριακήν 21 Οκτωβρίου 1923 – Γραφεία: Πανεπιστημίου 25.»

Αμέσως επέμψαμεν εις την «Δημοκρατικήν Ένωσιν» την ακόλουθον επιστολήν… (Στην επιστολή του ζητάει από τους υπεύθυνους της «Δημοκρατικής Ένωσης» να δώσουν άλλο τίτλο στην εφημερίδα, αφού όπως σημειώνει σε σχόλιό του στη συνέχεια η προγενεστέρα έκδοση εφημερίδας με τον τίτλο αυτό από τον ίδιο αποτελεί «τίτλο κυριότητος»).

Για το σκοπό αυτό επιστολή αποστέλλει επίσης και στον Λευκάδιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Καλκάνη «παρακαλούντες αυτόν όπως και προφορικώς ποιήσηται στας δεούσας παραστάσεις – ίνα ούτω υπάρχη και μάρτυς ότι διεμαρτυρήθημεν δια την έκδοσιν της αναγγελομένης «Δημοκρατίας»». Στην απαντητική του επιστολή ο Κ. Καλκάνης (δεν μπόρεσε να πάει ο ίδιος αλλά έστειλε συνάδελφό του), σημειώνει ότι «οι αρμόδιοι τω απήντησαν με τον ιταμόν τρόπον που τους διακρίνει ότι δήθεν ευρίσκονται εν δικαίω και δεν είναι δυνατόν παρά να εξακολουθήσωσι την έκδοσιν του φύλλου των με την αυτήν επωνυμίαν όπερ και ήδη πράττουσι…».

Μάκης Μελάς, Δράγανο Λευκάδας, 14 Αυγούστου 2019 (mmelas55@gmail.com).

(Συνεχίζεται)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.