Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Νοέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Νοε 8th, 2019

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Νοέμβρη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 12 Νοέμβρη 2019 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 270.000,00€. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000,00 €. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 04-11-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20996/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005728713) διακήρυξης». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 31-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20999/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005727548) διακήρυξης. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 29-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 21002/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005722625) διακήρυξης. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπ/σμού, Λογ/ρίου & Προμηθειών.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε περί άσκησης ή μη έφεσης, κατά της αριθ. Α93/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθ. 379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας επί της αριθ. Α149/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή του Παναγιώτη, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.