Ερώτηση του ΚΚΕ για τα προβλήματα από την αναθεώρηση των πινάκων επιτυχόντων σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ (3Κ/2018) Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Δεκ 27th, 2019

Ερώτηση του ΚΚΕ για τα προβλήματα από την αναθεώρηση των πινάκων επιτυχόντων σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ (3Κ/2018)

vouli-olomeleia-prespes

Ερώτηση για τα προβλήματα από την αναθεώρηση των πινάκων επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στους Δήμους, κατέθεσαν προς τον υπουργό Εσωτερικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Χρήστος Κατσώτης και Λεωνίδας Στολτίδης.

Παραθέτουμε την Ερώτηση:

«H Προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), αφορούσε στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία είχε ως ακολούθως:

► Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχιζε στις 26 Φεβρουαρίου και έληγε στις 13 Μαρτίου 2018.

► Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης άρχιζε στις 20 Φεβρουαρίου και έληγε στις 7 Μαρτίου 2018.

► Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης άρχιζε στις 8 Μαρτίου και έληγε στις 23 Μαρτίου 2018.

Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 εκδόθηκαν 14 μήνες μετά την υποβολή των αιτήσεων, τον Ιούνη του 2019. Από τον Σεπτέμβρη 2019 έως σήμερα το σύνολο των επιτυχόντων έχει ορκιστεί, τοποθετηθεί στις θέσεις τους και ήδη εργάζονται ως μόνιμοι εργαζόμενοι στους δήμους.

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων υποβλήθηκαν αιτήσεις θεραπείας (ενστάσεις) από υποψήφιους που θεώρησαν ότι έχουν αδικηθεί. Στις 25 Νοέμβρη, εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ νέοι οριστικοί πίνακες που τοποθετούν σε θέσεις όσους η ένσταση τους έγινε δεκτή. Έτσι αποκλείονται και εκπίπτουν ισάριθμοι επιτυχόντες των πρώτων πινάκων που εντωμεταξύ ήδη εργάζονται στους δήμους. Οι τελευταίοι πρόκειται να απολυθούν (μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, οι προς απόλυση πλησιάζουν τους είκοσι).

Επίσης πολλοί επιτυχόντες των πρώτων πινάκων που τοποθετήθηκαν και εργάζονται ήδη σε συγκεκριμένους δήμους (πολλοί από αυτούς μακριά από το τόπο μόνιμης κατοικίας των ίδιων και της οικογένειας τους), μετά την αναθεώρηση που επήλθε με τους νέους πίνακες υποχρεώνονται να μετακινηθούν ξανά σε άλλους δήμους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εργαζόμενη, από τους πρώτους οριστικούς πίνακες, μετακόμισε οικογενειακώς από την Πτολεμαΐδα στη Θεσσαλονίκη δαπανώντας πολλά χρήματα για τη μετακόμιση και την ενοικίαση σπιτιού, έγραψε τα παιδιά της στο σχολείο και με τους νέους οριστικούς πίνακες καλείται να μετακινηθεί πάλι στο δήμο Τίρναβου.

Το ενδεχόμενο νέων αλλαγών με την έκδοση νέων «οριστικών» πινάκων (με αποτέλεσμα κι άλλες απολύσεις ή μετακινήσεις μεταξύ δήμων και περιοχών της χώρας) παραμένει ανοικτό, καθώς από τη προκήρυξη του διαγωνισμού δεν ετέθη χρονικό όριο για την εκδίκαση και απόφαση επί ενστάσεων επιλαχόντων.

Με δεδομένο ότι:

► Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πληρώσουν για τις κυβερνητικές επιλογές και αστοχίες με τον κακό σχεδιασμό του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ είτε με απόλυση είτε με δυσβάστακτη οικογενειακή μετακίνηση ή απομάκρυνση από την οικογένεια τους.

► Η προκήρυξη 3Κ δεν κάλυψε τις ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στους δήμους, όπως δηλώνουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε:

► Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος από όσους έχουν ήδη ορκιστεί, τοποθετηθεί και εργάζονται στους δήμους με βάση τους πρώτους πίνακες και δεν περιλαμβάνονται στους νέους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την τοποθέτηση όσων έγινε δεκτή η ένσταση και περιλαμβάνονται στους νέους πίνακες. Ανάλογη ρύθμιση να καλύψει τυχόν νέες αναθεωρήσεις των πινάκων του διαγωνισμού στο μέλλον.

► Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους που με τους πρώτους οριστικούς πίνακες προσλήφθηκαν σε ένα Δήμο και με τους νέους οριστικούς πίνακες βρέθηκαν σε άλλον, να επιλέξουν σε ποιον Δήμο θα εργαστούν.

► Οι τυχόν κενές θέσεις που θα υπάρξουν σε κάποιους Δήμους να καλυφθούν από επιλαχόντες της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ».Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.