Όταν αντικαταστάθηκαν οι σχολικές ποδιές με μπλε χρώμα και καταργήθηκαν τα πηλήκια για τους μαθητές Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News

Όταν αντικαταστάθηκαν οι σχολικές ποδιές με μπλε χρώμα και καταργήθηκαν τα πηλήκια για τους μαθητές

1_ble_podiaΜαθήτρια με μπλε ποδιά στην πόλη της Λευκάδας

Οι σχολικές ποδιές που πρόλαβαν οι της ηλικίας μου στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης δεν ήταν πάντα μπλε. Αρχικά το χρώμα τους ήταν μαύρο. Οι μαύρες σχολικές ποδιές καταργήθηκαν με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γ. Παπανδρέου το σχολικό έτος 1965-66 και αντικαταστάθηκαν με χρώμα «κυανούν (όχι πολύ ανοικτόν)». Την ίδια επίσης σχολική χρονιά καταργήθηκε το πηλήκιον «με την κακότεχνον κουκουβάγιαν» για τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων που ήταν υποχρεωτικό.

mathitries_LefkadaΜαθήτριες με μπλε ποδιές στην πόλη της Λευκάδας

Με την υπ΄ αριθ. 61917 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που κοινοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1965 «προς απάσας τας Εκπαιδευτικάς Αρχάς» με την ένδειξη «Εξαιρετικώς Επείγουσα» ανακοινώθηκαν τα εξής:

sxoliki_ekdromi_fryniΜαθήτριες με μπλε ποδιές στην πόλη της Λευκάδας

«Τα παιδιά των σχολείων και ιδίως οι έφηβοι των Γυμνασίων και των Λυκείων, πρέπει κάτω από τον γαλανόν ουρανόν και μέσα εις το εύκρατον κλίμα της της Δημοκρατίας μας να είναι ενδεδυμένα με λιτότητα και χάριν και να μη δίδουν την εντύπωσιν πενθούντων ή δεσμωτών. Η αμφίεσις αντανακλά και εκφράζει τον ψυχικόν κόσμον του ανθρώπου. Μαυροφορεμένα κορίτσια και αγόρια, τα οποία κρύπτουν το κουρεμένο κεφάλι των με ένα άχαρι και τσαλακωμένο πηλήκιον, δεν ημπορούν να αισθάνονται ελεύθερα ούτε να έχουν ευψυχίαν και αιοσδοξίαν.

Όθεν παραγγέλλω προς τας Εκπαιδευτικάς Αρχάς να ανακοινώσουν εις τα Σχολεία ότι από του προσεχούς έτους:

ekdromi_gymnasiou_faneromeni 2Μαθήτριες στην Λευκάδα

α) Οι ποδιές των μαθητριών θα είναι κατασκευασμέναι από ύφασμα κυανούν (όχι πολύ ανοικτόν). Θα έχουν δηλαδή το χρώμα του ουρανού μας.

mathites_gymnasiou_pilikiaΜαθητές με πηλήκιο με την «κακότεχνον κουκουβάγιαν» στην πόλη της Λευκάδας

β) Καταργείται το πηλήκιον των μαθητών με την κακότεχνον κουκουβάγιαν. Εις ουδεμίαν χώρα του Δυτικού κόσμου επιβάλλεται εις τους μαθητάς πηλήκιον και ομοιόμορφος στολή· τούτο είναι έθος των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Άλλωστε το μέτρον τούτο εφαρμόζεται από ημάς όχι εις την πρωτεύουσαν, αλλά μόνον εις τας επαρχίας, ωσάν να μη έχουν τα ίδια δικαιώματα εις την αμφίεσίν των οι επαρχιώται μαθηταί με τους μαθητάς των Αθηνών.

γ) Απαγορεύεται να επιβάλλεται από τους Διευθυντάς των Σχολείων η κουρά των μαθητών «εν χρω». Και τα αγόρια δικαιούνται να διατηρούν τα μαλλιά των. Αλλά τόσον αυτά όσον και τα κορίτσια των σχολείων πρέπει και εις την κόμμωσίν των να έχουν απλότητα και κοσμιότητα».

Η Εγκύκλιος δημοσιεύτηκε από τον Σπύρο Τσίρκα στην ομάδα στο fb «Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου».

egkyklios_podies_pilikia_mathitonΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.