Με απευθείας ανάθεση η μεταφορά των δεματοποιημένων (;) απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Παλαίρου Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μαρ 27th, 2020

Με απευθείας ανάθεση η μεταφορά των δεματοποιημένων (;) απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Παλαίρου

dematopoihmena_aporrimmata

24.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι το ανώτατο όριο που ισχύει για τις απευθείας αναθέσεις. Σύμφωνα με τον πολιτικό μηχανικό Ζήση Παπασταμάτη, που έχει εξειδικευτεί στον τομέα αυτό, ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς. Διευκρινίζεται επίσης ότι για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου, Περιφερειάρχη, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου.

Με απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας κ. Χαράλαμπου Καλού, που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια», εγκρίνεται με απευθείας ανάθεση η μεταφορά στερεών αποβλήτων – απορριμμάτων από τη θέση «Αλυκές» Λευκάδας στον ΧΥΤΑ Παλαίρου στην επιχείριση «ΝΤΕΛΗ ΑΘ.-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του συνολικού ποσού των 24.285,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι «εξάντλησης των ποσοτήτων». Επειδή στα σχετικά της απόφασης αναφέρεται «η αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) με ίδια μέσα του Δήμου» υποθέτουμε ότι η απόφαση αφορά στη μεταφορά μέρους (1500 τόνοι) των δεματοποιημένων απορριμμάτων, αφού τα ημερησίως παραγόμενα απορρίμματα μεταφέρονται με ίδια μέσα (press container) του Δήμου στον ΧΥΤΑ.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
 

 Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.