Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Αυγ 6th, 2020

Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

proedreio_dimotikou_symvouliou

Συνεδριάζει την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, στις 18.00 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη λύση της έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την υπ΄ 2062/2019 απόφασης Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου τέσσερα (4) του κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων. Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ..

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος » με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης τoυ Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19» του ΥΠΕΣ συνολικής δαπάνης 214.598,26 ευρώ. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε.). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε. & η υπ΄αριθ. 6/20 απόφ. Ε.Ε.). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Ιωάννα Γαζή, Υπάλληλος Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ.Δ/νσης Οικονομ. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Αλεξάνδρου – οικισμό Νικιάνας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αντιπροσώπου-τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020. Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 11/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020. (σχετ. η υπ΄αριθ. 12/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π..Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.