Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 9 Απρίλη 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Απρ 5th, 2021

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 9 Απρίλη 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Απρίλη 2021, στις 12.00 μεσημέρι, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του πρώτου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 21-5-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ 140/27/11/2020 αίτηση ακύρωσης της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ) που στρέφεται κατά της ΑΕΠΠ και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης και ιδίως κάθε πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκδοθεί ή που θα συντελεστεί προς συμμόρφωση προς την παραπάνω με αρ’595/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», και με Α/Α συστήματος 95041, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού 372.000,00 € για: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.» Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2021. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την Προμήθεια (Έργο) με τίτλο: «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» το οποίο θα προταθεί προς ένταξη στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους», με βάση τους όρους της Πρόσκλησης ΑΤ12 με Α.Π.18215/29-09-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ). Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.