Συνεδριάζει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 3rd, 2021

Συνεδριάζει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, στις 6.00 το απόγευμα, με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. ανακήρυξης του Τάκη Ευσταθίου, συλλέκτη έργων τέχνης, ως επίτιμου δημότη του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθμ. 31/2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση – ενημέρωση για το πρόγραμμα «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» για το Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαπίστωση ανάγκης ονοµασίας ανώνυμων οδών στην πόλη της Λευκάδας κοινότητας Λευκάδας ∆ήµου Λευκάδας καθώς και στις επεκτάσεις της, σύμφωνα με τα ρυμοτομικά σχέδια Βαρδάνια-Περιβόλια. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Μπουρμπούλη Σπυρίδωνα του Νικολάου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 263/21 αποφ. Ο.Ε.). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 264 /21 αποφ. Ο.Ε.). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Βασιλικής Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 200.000,00 €. Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας – Σφακιωτών – Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως τρίτο μέλος στη Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος «Μιχαήλ Σκένα». Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού 2 Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 261 ν. 3463/2006 και ορισμό αμοιβής των. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ. ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στη Νικιάνα κοινότητας Αλεξάνδρου ΔΕ Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας την περίοδο 2020-2021. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, ΔήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.