Πρώτη μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δ. Λευκάδας την Παρασκευή 22 Οκτώβρη 2021 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Οκτ 18th, 2021

Πρώτη μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δ. Λευκάδας την Παρασκευή 22 Οκτώβρη 2021

δημαρχειο1

Συνέρχεται την Παρασκευή 22 Οκτώβρη 2021, στις 12.00, σε μεικτή τακτική συνεδρίαση (με φυσική παρουσία στο Διοικητήριο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη – μέσω εφαρμογής webex, για όσους αιρετούς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φυσικής παρουσίας, ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων). Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε., Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη Δράση «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου.» Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση καθορισμού αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων απασχολούμενων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών) στo Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή γηπέδου Νυδριού» προϋπολογισμού 19.198,80 Ευρώ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝΑ» ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 278.000 € . με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 308.741,91 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 75029/13-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά την απόδοση εσόδων από ΚΑΠ – Συμπληρωματική απόφαση Ι’ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, διάρκειας 2 ετών με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.