Ανακοίνωση για άδειες φύτευσης αμπελώνων | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Νοε 8th, 2022

Ανακοίνωση για άδειες φύτευσης αμπελώνων

ampelonas

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας ενημερώνει ότι, όσοι παραγωγοί επιθυμούν να φυτεύσουν νέα αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες το έτος 2023, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για απόκτηση «Άδειας νέας φύτευσης» από την 1η Νοεμβρίου 2022 έως την 1η Δεκεμβρίου 2022.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν αγροτεμάχια, ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα, έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτούνται με ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα.

Οι αιτήσεις κατατάσσονται και βαθμολογούνται σύμφωνα με κριτήρια προτεραιότητας:

1. Κριτήριο Α: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά οινοποιήσιμα αμπέλια και εγκαθίστανται ως αρχηγοί εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)

2. Κριτήριο Β: Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στην διατήρηση του περιβάλλοντος

3. Κριτήριο Γ: Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς

4. Κριτήριο Δ: Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων

5. Κριτήριο Ε: Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού

Σε κάθε κριτήριο προτεραιότητας αντιστοιχούν συντελεστές βαρύτητας και συμμόρφωσης που οδηγούν στην τελική βαθμολογία

Περισσότερες λεπτομέρειες για την αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν, αναφέρονται στην αριθ. 2933/327864/19-11-2021 (ΑΔΑ: 6Ξ3Ρ4653ΠΓ-ΘΕΗ) απόφαση του ΥΠΑΑΤ “Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.1308/2013, (ΕΕ) αριθμ.2018/274, σχετικά με την διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις”.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.