Εκλογές 7 Νοέμβρη 2010 - Χρήσιμες πληροφορίες για τον ψηφοφόρο Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Κυ, Οκτ 31st, 2010

Εκλογές 7 Νοέμβρη 2010 – Χρήσιμες πληροφορίες για τον ψηφοφόρο

1. Φάκελοι – ψηφοδέλτια – σταυροί προτίμησης

α) Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις δημοτικές εκλογές θα είναι λευκής απόχρωσης και εκείνοι που θα χρησιμοποιηθούν για τις περιφερειακές εκλογές θα είναι γαλάζιας απόχρωσης.

β) Προηγείται η ψηφοφορία για τις δημοτικές και ακολουθεί η ψηφοφορία για τις περιφερειακές εκλογές.

γ) Ως προς τους σταυρούς προτίμησης. Ο εκλογέας εκφράζεται υπέρ των υποψηφίων με σταυρό προτίμησης, ο οποίος σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (είτε δεξιά είτε αριστερά). Ο σταυρός σημειώνεται με στιλό μαύρης ή μπλε απόχρωσης. Σχετικά με τη σταυροδοσία στις εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Λευκάδας δείτε εδώ παλαιότερη ανάρτηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στον υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη δε σημειώνεται σταυρός προτίμησης, εάν όμως τεθεί σταυρός το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται για το λόγο αυτό.

2. Εναρξη – λήξη ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία τόσο στις 7 Νοέμβρη 2010 όσο και στην τυχόν επαναληπτική εκλογή στις 14 Νοέμβρη 2010 αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 7.00 το βράδυ.

3. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν

Α) Για τις Δημοτικές Εκλογές

  • Ολοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1992) και είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας.
  • Οι πολίτες των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.
  • Ομογενείς, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ως αλλοδαποί, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.
  • Οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μας αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του σημερινού δήμου ή της κοινότητας όπου κατοικούν.

Β) Για τις περιφερειακές εκλογές

  • Όλοι οι δημότες του δήμου ή της κοινότητας της οικείας περιφέρειας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι την 31.12.1992, είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας της οικείας περιφερειακής ενότητας και δεν έχουν στερηθεί το εκλογικό δικαίωμα.

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ, ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Επίσης, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ, ενώ για ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ, ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι υπάρχουν ΜΟΝΟ για τους πολίτες των κρατών – μελών της ΕΕ, τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών.

Επομένως, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όλες οι κατηγορίες ψηφοφόρων που στις βουλευτικές εκλογές μπορούν να ψηφίζουν βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων στον τόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους ή κατοικούν ή βρίσκονται την ημέρα της εκλογής (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, υπάλληλοι των ΟΤΑ, κρατούμενοι, ναυτικοί, ετεροδημότες) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά στο δήμο ή την κοινότητα, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

4. Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς

α) Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα, η αναγνώριση του εκλογέα γίνεται με βάση την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Γίνονται ακόμα αποδεκτά και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και ελληνικά διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς.

Υπενθυμίζουμε ότι έχει καταργηθεί το εκλογικό βιβλιάριο.

β) Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες σε σώματα ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

γ1) Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ψηφίζουν με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

γ2) Οι ομογενείς και οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών ψηφίζουν προσκομίζοντας τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ και διαβατήριο που δεν έχει λήξει.

δ) Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν στο τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν ασκούν τα καθήκοντά τους σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από εκείνο της εγγραφής τους, με την προϋπόθεση αυτό να ανήκει στο ίδιο εκλογικό διαμέρισμα.

ε) Οι γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

στ) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι δικαστικών αντιπροσώπων ψηφίζουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

ζ) ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ολοι οι υποψήφιοι ψηφίζουν αποκλειστικά στο εκλογικό τμήμα του δήμου ή της κοινότητας στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

5. Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται

α) Η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι εκλογείς να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητά τους με το πατρικό τους όνομα (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή αντίστροφα. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας από την αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και των λοιπών στοιχείων της ταυτότητας, ώστε να μην απαιτηθεί η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, εκτός βέβαια αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας από την πιο πάνω αντιπαραβολή στοιχείων. Στην ειδική αυτή περίπτωση, οι παραπάνω γυναίκες εκλογείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με περαιτέρω αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).

γ) Μπορεί να υπάρξει περίπτωση να έχουν παραλειφθεί εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Αυτοί μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, παίρνοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, το οποίο θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010 και τις επαναληπτικές της 14ης Νοέμβρη 2010. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι αυτοί υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν πως δεν ψήφισαν ούτε πρόκειται να ψηφίσουν σε άλλο εκλογικό τμήμα και πως δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

δ) Διπλοεγγεγραμμένοι. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εκλογέας να είναι διπλοεγγεγραμμένος. Ο εκλογέας αυτός αφού υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα) μπορεί να ψηφίσει.

Πηγή: ΡιζοσπάστηςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.