Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 27 Γενάρη 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιαν 26th, 2023

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 27 Γενάρη 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ped_in

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων κος Αλέξανδρος Παρίσης, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων σε συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (στην πλατφόρμα e:Presence) την Παρασκευή 27 Γενάρη 2023 και ώρα 12:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ είναι:

1. Ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο, ενημέρωση, συζήτηση για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

2. Οργάνωση και λειτουργία ΠΕΔ-ΙΝ. Εισηγήτρια: Γεωργία Λιβιτσάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

3. Απόφαση Τροποποίησης – Κωδικοποίησης ΟΕΥ ΠΕΔ-ΙΝ. Εισηγητής: Κρεμμύδας Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

4. Πρόσληψη Δικηγόρου-Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή. Εισηγητής: Παρίσης Αλέξανδρος Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

5. Απολογισμός Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και Απαλλαγή Υπολόγου
οικ. έτους 2022. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

6. Έγκριση Πλαισίου συνεργασίας ΠΕΔ-ΙΝ και Ιονίου Πανεπιστημίου. Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

7. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού α) 1ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού – Προμήθεια ενός σεισμολογικού σταθμού 12.01.2023, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ». β) 2ο Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού – Προμήθεια ενός σεισμολογικού σταθμού 13.01.2023, του Προγράμματος «Συντήρηση και Αναβάθμιση Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ». Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

8. Απόφαση προκήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 6 «Δράσεις εκπαίδευσης εμπλεκόμενων φορέων», της πράξης «ΛΑΕΡΤΗΣ – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010951 του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014- 2020». Εισηγητής: Γιώργος Κρεμμύδας, Προϊστάμενος Τμήματος Έρευνας, Τεχνολογίας
& Ανάπτυξης της ΠΕΔ-ΙΝ

9. Εγκρίσεις Πρακτικών Επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής. α) 4ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.896-24.06.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. β) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.897-24.06.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. γ) 5ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.227-03.02.2020 σύμβασης στο πλαίσιο του Έργου CULTURALION στο Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. δ) 1ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.617-05.05.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. ε) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.361-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. στ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.363-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. ζ) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής παραδοτέων της Α.Π.364-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. η) 2ο Πρακτικό Τμηματικής Παραλαβής των παραδοτέων της Α.Π.365-01.03.2021 σύμβασης στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020. Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

10. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Έργων: α) 4PLUS – INTERREG IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». β) CRAFT LAB – INTERREG V-A CBC «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020». γ) CULTURALION – Ε.Π. Ιόνια Νησιά «2014-2020». δ)  MAGNET – Π.Ε.Π. Basilicata 2014-2020.. ε) Συμμετοχή της ΠΕΔ-ΙΝ στο Συνέδριο για τη Διασυνοριακή Συνεργασία, Σόφια 17-18.02.2023 στο πλαίσιο των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Συνεργασίας Interreg 2021-2027. Εισηγητής: Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕΔ-ΙΝ

11. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Εισηγητής: Ανδρέας Ζαπάντης, Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

12. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων δαπανών. Εισηγήτρια: Λιβιτσάνου Γεωργία, Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της ΠΕΔ-ΙΝ

13. Ανάδειξη και ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔ-ΙΝ σε Επιτροπές Διαγωνισμών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.8 του Ν.4412/2016. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

14. Ορισμοί εκπροσώπων σε Συμβούλια, Επιτροπές και Φορείς. Εισηγητής: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος ΠΕΔ-ΙΝ

15. Λοιπά θέματαΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.