Παρέμβαση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, Γερ. Γαντζία, για τα ΔΔ των δασικών χαρτών | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Φεβ 4th, 2023

Παρέμβαση του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, Γερ. Γαντζία, για τα ΔΔ των δασικών χαρτών

gerasimos_gantzias

Με την διάταξη του άρθρου 152 του ν. 4819/2021 ορίστηκε ότι «το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν.998/1979(Ιόνια νησιά), εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: α) το Δημόσιο δεν διαθέτει στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, όπως οι ενδεικτικά αναφερόμενες στη διάταξη πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως δημόσιας και β) οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάροχοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα.»

Με την καινούργια αυτή διάταξη στην ουσία αδυνάτησαν τα δικαιώματα των ιδιωτών στα Ιόνια νησιά (όπου δεν ίσχυε το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου) και ισχυροποιήθηκαν τα δικαιώματα του Δημοσίου. Ενώ λοιπόν στα Ιόνια έπρεπε το δημόσιο να αποδείξει την κυριότητά του, τώρα με τη νέα διάταξη θα πρέπει ΚΑΙ ο ιδιώτης να αποδείξει ότι έχει τίτλους μέχρι την 1/7/2001. Είναι δε φανερό ότι δεν περιλαμβάνεται η χρησικτησία, διότι η διάταξη αναφέρεται σε τίτλους που «συντάσσονται» και «μεταγράφονται».

Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΕΝ/115255/6217/2-12-2021 κατά την οποία «Διευκρινίζεται, ότι στις περιπτώσεις που σε μια περιοχή δεν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες της κτηματογράφησης ή έχουν ξεκινήσει, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες εγγραφές, οι υπηρεσίες του Δημοσίου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση για όλες τις εκτάσεις που φέρουν δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, καθόσον, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν οι πολίτες διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας συνταχθέντες μέχρι την 1h.7.2001 το αργότερο».

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι χρειάζεται νέα νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύει τόσο την δημόσια περιουσία από τους ιδιώτες καταπατητές, όσο και την πραγματική ιδιοκτησία επί των ιδιωτικών δασών.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.