Μήνυμα του Μητροπολίτη Λευκάδος για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Μητρόπολη | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Φεβ 8th, 2024

Μήνυμα του Μητροπολίτη Λευκάδος για την εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει η Μητρόπολη

ΑΦΙΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2024

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβή Λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὁ αὐθεντικός φορέας τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας, ἀγρυπνᾶ συνεχῶς καί ἐναγώνια πασχίζει νά βρίσκεται δίπλα στόν κάθε πάσχοντα ἀδελφό. Ὅπως Ἐκεῖνος ἔφτασε μέχρι τό ὕψος τοῦ Σταυροῦ καί ἔχυσε ἀφειδώλευτα τό Τίμιο Αἷμα Του γιά τήν σωτηρία μας, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀγωνιᾶ γιά τήν πολύπλευρη αἱμοδοσία τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.

Συναισθανόμενη τήν ἀποστολή Της, «ἵνα πάντως τινάς σώσῃ», μετέρχεται κάθε εὐλογημένο καί ἀπαραίτητο μέσον, προκειμένου νά ἀγκαλιάσει τόν ὅλο ἄνθρωπο. Δέν ἐνδιαφέρεται μονάχα γιά τήν ψυχή, τίς πνευματικές του ἀνάγκες. Στό στόχαστρο τῆς ποιμαντικῆς της εὐαισθησίας βρίσκεται καί ἡ ὑλική διάσταση τοῦ ἀνθρώπου, τό σῶμα του.

Μέ τή δράση τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί τοῦ Γηροκομείου της, γιά παράδειγμα, ἀξιοποιεῖ τίς φιλάλληλες προσφορές τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Μονῶν μας, ἀλλά καί πολλῶν ἀδελφῶν μας Χριστιανῶν καί τίς μετουσιώνει σέ ἔργα ἀγάπης. Ἐνισχύει τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας μέ τή μορφή τῆς περίθαλψης τῶν ἡλικιωμένων ἤ τῆς ἐνίσχυσης τῶν ἐνδεῶν μέ τρόφιμα ἤ χρήματα.

Ὑπάρχει ὅμως καί μία ἀνάγκη πού δέν καλύπτεται μέ κανενός εἴδους ὑλική παροχή: ἡ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΙΜΑ!

Σέ περιπτώσεις σοβαρῶν ἀσθενειῶν ἤ μεγάλων ἐγχειρήσεων, τροχαίων ἀτυχημάτων καί ἄλλων ἐκτάκτων γεγονότων πολλοί ἀδελφοί μας στρέφουν τήν ματιά καί τήν καρδιά τους ἐπάνω μας καί ἱκετευτικά ἐπικαλοῦνται τήν συμπαράστασή μας, ἀπεγνωσμένοι καί ἀδυνατοῦντες νά ζητήσουν τέτοιου εἴδους βοήθεια ἀπό συγγενεῖς καί φίλους ἤ ἔχοντες ἐξαντλήσει ὅλα τά σχετικά περιθώρια.

Πολλοί καί καθημερινά ἔρχονται στά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί μᾶς παρακαλοῦν νά χορηγήσουμε ἔστω καί μία φιάλη αἵματος ἀπό τήν Τράπεζα Αἵματος πού ἀπό ἐτῶν ἔχει ἱδρύσει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας. Πῶς ὅμως νά προσφέρουμε αἷμα, ὅταν δέν ὑπάρχουν σέ αὐτήν διαθέσιμες μονᾶδες;

Κρίνοντας, λοιπόν, ἀπολύτως ἀναγκαῖο νά μπορέσει ἡ τοπική μας Ἐκκλησία νά προσφέρει ξανά καί σέ αὐτό τό λίαν εὐαίσθητο πεδίο κοινωνικῆς ἀνάγκης, ἀπευθύνει ἔκκληση σέ ὅλους ὅσους μποροῦν νά συμμετάσχουν στήν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ πού διοργανώνει ξανά, σέ συνεργασία μέ τό Τμῆμα Αἱμοδοσίας τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Λευκάδος, τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 καί ὧρες 11.00 π.μ. – 1.00 μ.μ. στό ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ τοῦ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ, πίσω ἀπό τό Ἱερό Βῆμα τοῦ Μητροπολιτικοῦ μας Ναοῦ, στήν ὁδό Μητροπόλεως.

Σέ συνεργασία μέ τό ἰατρικό καί τό νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου μας, ἔχουν ληφθεῖ ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα γιά μία κατά πάντα ἀσφαλῆ αἱμοληψία.

Δέν ὑπάρχει λόγος ἀνησυχίας, ἐφ’ ὅσον κάποιος εἶναι ἐνήλικας καί ὑγιής. Τό λιγοστό αἷμα πού προσφέρουμε ἀναπληρώνεται σύντομα στόν ὀργανισμό μας, ἐνῶ δέν γίνεται αἱμοληψία ἄν κάποιος, ἄνδρας ἤ γυναίκα, ἐμπίπτει σέ μία ἀπό τίς κατηγορίες πού ἐμποδίζονται γιά διάφορους λόγους ἀπό αὐτήν.

Ἐξάλλου, οἱ συμμετέχοντες στήν αἱμοδοσία, θά μποροῦν νά ὠφεληθοῦν καί οἱ ἴδιοι σέ ὥρα ἀνάγκης -ὅ μή γένοιτο!- ἐφ’ ὅσον ὑπάρξει διαθέσιμο ἀπόθεμα.

Ὅποιος κωλύεται τήν ἡμέρα ἐκείνη, μπορεῖ νά μεταβεῖ κάποια ἄλλη ἡμέρα καί ὥρα στό Τμῆμα Αἱμοδοσίας, στό ἰσόγειο τοῦ Νοσοκομείου Λευκάδος καί νά προσφέρει αἷμα, ὑπενθυμίζοντας στόν ἁρμόδιο αἱμολήπτη ὅτι προορίζεται γιά τήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐφ’ ὅσον κανείς θέλει καί μπορεῖ, ἀξίζει νά γίνει ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ! Μπορεῖ νά σώσει ἀνθρώπινες ζωές! Πρόκειται γιά ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΠΡΑΞΗ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ!

Μέ αὐτό τό φρόνημα καί μέ τή βεβαιότητα πώς τό καλό πού κάνει κανείς στόν πάσχοντα ἀδελφό, τό κάνει στόν Ἴδιο τόν Χριστό καλούμαστε ὅλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, νά συμμετάσχουμε στήν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ τῆς ἐρχόμενης Κυριακῆς.

Βέβαιοι ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε στήν ἔκκλησή μας, διατελοῦμεν

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

(Ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης)

ΑΦΙΣΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 2024Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>