Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας: Καταγραφή εκτροφών χοιροειδών και λήψη μέτρων για την Αφρικανική Πανώλη | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Απρ 3rd, 2024

Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Λευκάδας: Καταγραφή εκτροφών χοιροειδών και λήψη μέτρων για την Αφρικανική Πανώλη

gourounia

Λόγω της συνεχιζόμενης εμφάνισης στην Ελλάδα εστιών της νόσου Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, τόσο σε αγριόχοιρους όσο και σε κατοικίδιους χοίρους, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη άμεσης καταγραφής όλων των χοίρων που διατηρούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Οι πολίτες που διατηρούν χοίρους (έστω και έναν) είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην υπηρεσία μας (Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Λευκάδας στο Διοικητήριο), προσκομίζοντας Αστυνομική Ταυτότητα και έγγραφο απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό εφορίας. Τα απαραίτητα για την καταγραφή στοιχεία είναι:

– Ονοματεπώνυμο κατόχου

– Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

– Αριθμός διατηρούμενων χοίρων

Μετά την καταγραφή θα αποδοθεί από την υπηρεσία μας σε κάθε κάτοχο, κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης χοιροειδών.

Η δήλωση και καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τις 30 Απριλίου 2024.

Υπογραμμίζεται ότι, εκτός από την υποχρέωση δήλωσης και σήμανσης των διατηρούμενων χοίρων υφίσταται και η υποχρέωση όλων των κατόχων χοίρων να διατηρούν τα ζώα τους στεγασμένα σε περιφραγμένο χώρο και να τηρούν μέτρα βιοασφάλειας και κυρίως:

– Η περίφραξη πρέπει να εμποδίζει οποιαδήποτε είσοδο /έξοδο ζώων από την εκμετάλλευση, ιδίως την είσοδο αγριόχοιρων.

– Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων μιας εκμετάλλευσης με χοίρους άλλων εκμεταλλεύσεων ή αγριόχοιρους.

– Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων με οποιοδήποτε μέρος σφάγιου ή νεκρού αγριόχοιρου.

– Απαγορεύεται η είσοδος στην εκτροφή ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτή, καθώς και σε κυνηγούς εντός 48 ωρών μετά το κυνήγι.

– Τήρηση των κατάλληλων υγειονομικών μέτρων κατά την είσοδο στην εκτροφή (αλλαγή ρούχων και υποδημάτων, χρήση απολυμαντικού στην είσοδο) και των κανόνων ατομικής υγιεινής.

– Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για την σίτιση των χοίρων.

– Απαγορεύεται η σίτιση των ζώων με τροφές (φρέσκο χόρτο , καρπός), αλλά και η χρήση άχυρου για στρωμνή, από περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα Αφρικανικής Πανώλης.

Στους κατόχους οι οποίοι διατηρούν και εκτρέφουν χοίρους (έστω και έναν) και δεν προσέλθουν για τη δήλωση, την καταγραφή και τη σήμανσή τους τους στο Τμήμα Κτηνιατρικής Λευκάδας, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας που προαναφέρθηκαν, επιβάλλονται οι Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4235/2014 όπως ισχύει.

Αν κριθεί απαραίτητο, για λόγους προστασίας της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, θα επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα.

Να σημειωθεί ότι η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων ΔΕΝ μεταδίδεται σε άλλα είδη ζώων και στον άνθρωπο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Λευκάδας 26453-60752 & 24653-60740Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>