Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουν 14th, 2024

Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

dimarxeio_lefkadas

Συνεδριάζει την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στις 12:00, στο Διοικητήριο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Δ.E. επί της από 02.04.2018 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ59/2018) προσφυγής του Φ.Γ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Δ.E. επί της από 04.01.2018 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ37/2018) προσφυγής των Χ.Λ., Ι.Λ. & Δ-Α.Λ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση Δ.E. επί της από 18.04.2013 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ15/2013) προσφυγής του Σ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση Δ.E. επί της από 07.04.2010 (αρ. εκθ. καταθ. ΠΡ44/2017) προσφυγής του Σ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση Δ.E. επί της από 12.10.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ252/2017) αγωγής του Δ.Ν. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Δ.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας για τις ανάγκες στέγασης του Παιδικού Σταθμού πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Δ.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Δ.E. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ   & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 80.000,00€ με το ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης διενέργειας  ανοιχτού διαγωνισμού [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 177.822,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059, η οποία έχει ενταχθεί στην Υπόδραση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2020-2024.  Εισηγητές: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, Αντιδήμαρχος, Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11o:  Απόφαση Δ.Ε. περί ορισμού ημερομηνιών διεξαγωγής επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού 180.283,60€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o:  Απόφαση Δ.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024» με α) απευθείας ανάθεση και β) ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13o: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γεράσιμος Αρματάς, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14o: Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σεβαστή Κωνσταντινίδη, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>