Δύο κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Ιαν 26th, 2011

Δύο κατεπείγουσες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας

Σε δύο αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί την Παρασκευή 28-01-2011 στις 13.00 και το Σάββατο 29-01-2011 την ίδια ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας κ. Νίκη Μακρυγιώργου.

Με θέματα στην πρώτη συνεδρίαση, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση:

«ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας’» με εισηγητές τους κ.κ. Σπυρίδωνα Καρβούνη, Αντιδήμαρχο και Σπυρίδωνα Αρέθα, Μηχανικό του Δήμου και

«ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της» με εισηγητή τον Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή.

Όπως σημειώνεται η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή υπάρχει αποκλειστική προθεσμία υποβολής του αιτήματος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και από οποιαδήποτε καθυστέρηση κινδυνεύει η μη ένταξη της προμήθειας σ” αυτό.

Στη συνεδρίαση του Σαββάτου 29-01-2011 το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι, σύμφωνα πάντα με την πρόσκληση:

«ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 183195/Π74/1-11-10 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. για υποβολή προτάσεων με κωδικό 2.6.α και τίτλο “Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό) για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο “Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας» με εισηγητή το Δήμαρχο κ. Κώστα Αραβανή.

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή υπάρχει αποκλειστική προθεσμία υποβολής του αιτήματος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και από οποιαδήποτε καθυστέρηση κινδυνεύει η μη ένταξη της προμήθειας σ” αυτό.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>