Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη σημερινή 2η συνεδρίασή του | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Ιαν 29th, 2011

Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στη σημερινή 2η συνεδρίασή του

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίαση του, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1) τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ.4 του Συντάγματος όπου προβλέπει ότι η Πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και να μεριμνά για την ανάπτυξη τους,

2) τις διατάξεις του άρθρου 174 της ισχύουσας Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ορίζει ότι αυτή αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών όπως οι νησιωτικές κ.λ.π. ,
3) το Ν.2859/2000 (κώδικας Φ.Π.Α.) άρθρο 21 παρ.4 κατά το οποίο ισχύουν κατά 30% μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για νησιά του Αιγαίου πελάγους,
4) το υψηλό μεταφορικό κόστος των νησιωτών, των τουριστών αλλά και των αγαθών τα οποία έχουν διπλάσια τιμή στα νησιά μας απ‘ ότι στο κέντρο και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδος,
5) Την ανάγκη επιβίωσης των νησιωτών,
6) ότι η μη ένταξη των νησιών του Ιονίου πελάγους στο προνομιακό καθεστώς Φ.Π.Α. που ισχύει ήδη για άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας, συνιστά αδικαιολόγητα δυσμενή μεταχείριση τους, με την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών εντός της Επικράτειας, κυρίως θίγει την ανταγωνιστικότητα τους και βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού δικαίου και του Συντάγματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:

Ζητά από την κυβέρνηση :

1ον να εφαρμόσει το άρθρο 101 παρ.4 του Συντάγματος σε όλα τα νομοθετήματα όπως προβλέπεται για τις νησιωτικές περιοχές,
2ον να εξομοιωθούν οι συντελεστές κλίμακας Φ.Π.Α. στα Επτάνησα με αυτούς του Αιγαίου σε 5%, 9% και 16% αντίστοιχα. Επίσης να γίνει εφαρμογή του κανονισμού 1405/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία και στα νησιά του Ιονίου, όπως στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
3ον Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί στα αρμόδια νομοπαρασκευαστικά όργανα ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν τους κατά τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου,
4ον Το ψήφισμα να επιδοθεί σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις από τα Δημοτικά Συμβούλια καθώς και στα Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας μας. Επιπροσθέτως, να επιδιωχθεί η συνεργασία με τους βουλευτές και περιφερειάρχες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
5ον Το ψήφισμα να επιδοθεί επισήμως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Οικονομικών, στους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στους επτανήσιους βουλευτές.
6ον Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρου να παραστεί στη Βουλή των Ελλήνων και να εισαγάγει το εν λόγω αίτημα κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων


ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων στη 2η συνεδρίαση του, το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011 αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1) Τις σχετικές εισηγήσεις και τοποθετήσεις όσον αφορά το «ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΠΑΞΩΝ (ΦΡΑΓΜΑΤΑ)», σύμφωνα με τις οποίες πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς θα επιλύσει το επί δεκαετίες υδρευτικό πρόβλημα και παράλληλα θα τονώσει την τοπική αγορά με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε περίοδο οξυτάτης οικονομικής κρίσης.

2) Το γεγονός ότι οι σχετικές μελέτες καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου έχουν ολοκληρωθεί από το έτος 2009, ωστόσο αυτό δεν έχει δημοπρατηθεί παρότι δεν υφίσταται κώλυμα για τη δημοπράτηση του.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίζει:

1ον Να εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για την μη επίλυση του χρόνιου, ζωτικής σημασίας προβλήματος της υδροδότησης των Επτανήσων, παρά την προσφορά τους στην τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας.
2ον Καταγράφει την αναιτιολόγητη καθυστέρηση της σημερινής κυβέρνησης για την αθέτηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων όσον αφορά τη δημοπράτηση των φραγμάτων της Κέρκυρας.
3ον Ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα, εντός 1 (ενός) μηνός, στη δημοπράτηση όλου του έργου ύδρευσης νήσου Κέρκυρας και Παξών.
4ον Η διαχείριση του υλοποιημένου έργου να περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
5ον Άμεση προώθηση διαχειριστικών σχεδίων κύκλου νερού σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και άμεση προώθηση των ήδη ώριμων έργων, όπου υπάρχουν, σε κάθε νησί της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ζητά ο Περιφερειάρχης και ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου να επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό.

Για το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων ΝήσωνΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.