Προσωρινή ανάκληση της άδειας του πυρηνελαιουργείου Βασιλικής Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Κυ, Απρ 10th, 2011

Προσωρινή ανάκληση της άδειας του πυρηνελαιουργείου Βασιλικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα, 30/03/2011
Αριθμός Πρωτ: 12264/3001
Σχετ.:

Διεύθυνση: Διοικητήριο
Τ.Κ.: 31100
Πληροφορίες: Α. Γουρζής
Τηλέφωνο: 2645360778

ΘΕΜΑ: Ανάκληση άδειας διάθεσης αποβλήτων

Έχοντας υπ” όψη:

1. Το Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΓΙ.Δ. 147/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
3. Την ΕΙ β/221/65 (ΦΕΚ 138/24.2.65) Υγειονομική Διάταξη όπως ισχύει σήμερα.
4. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ.β./14-3-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
5. Την με αρ. πρωτ. 1541/10-5-1995 οριστική άδεια διάθεσης λυμάτων του Πυρηνελαιουργείου της εταιρείας Grecolio.
6. Το με αρ. πρωτ. 11535/2812/24-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λευκάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ανακαλούμε την (5) σχετική οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων του Πυρηνελαιουργείου της εταιρείας Grecolio, διότι όπως προκύπτει από το (6) σχετικό έγγραφο, μετά από αυτοψία υπαλλήλων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας διαπιστώθηκαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων.

Μετά την αποκατάσταση των προβλημάτων μπορεί να χορηγηθεί νέα άδεια διάθεσης λυμάτων αφού υποβληθεί νέος φάκελος με τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Grecolio – Βιομηχανία επεξεργασίας Ελιάς 31 080 Βασιλική Λευκάδας
2. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Λευκάδας
3. Διεύθυνση Περ. και Χωρ. Σχεδιασμού Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ., Δ.Ε. & Ιονίου
Αλυκές Ποταμού 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

Πηγή: Συνασπισμός ΛευκάδαςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

      Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.