Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

11.Νοέμβριος
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Νοεμβρίου 1st, 2023
0 Comments

Καλό μήνα! (Από το ημερολόγιο 2023 της Ιωάννας Φέτση)

Από το ημερολόγιο 2023 της Ιωάννας Φέτση με ελαιογραφίες του Ιονίου. Για να δείτε ολόκληρο το ημερολόγιο κάντε κλικ εδώ.  More...

76.Η Christine Lagarde στη ζωή μας
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Οκτωβρίου 29th, 2023
0 Comments

Η Christine Lagarde στη ζωή μας

Η Christine Lagarde στη ζωή μας Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε More...

0
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Οκτωβρίου 27th, 2023
0 Comments

Gimme some loving…

Gimme some loving… Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

0
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Οκτωβρίου 26th, 2023
0 Comments

Πάνο, όλα τα troll σε χαιρετούν!

Πάνο, όλα τα troll σε χαιρετούν! Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

0
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Οκτωβρίου 23rd, 2023
0 Comments

Η μυστική συνάντηση και η σέλφι

Η μυστική συνάντηση και η σέλφι Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

0
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Οκτωβρίου 23rd, 2023
0 Comments

Η γλώσσα

Η γλώσσα Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

71.Μέση Ανατολή
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Οκτωβρίου 20th, 2023
0 Comments

Μέση Ανατολή: Ένα καζάνι που βράζει

Μέση Ανατολή: Ένα καζάνι που βράζει Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

70.Το δίλημμα
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Οκτωβρίου 17th, 2023
0 Comments

Το δίλημμα

Το δίλημμα Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.