Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Μάι 7th, 2021

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Μαΐου 2021, στις 12.00 μ., με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση πρόσθετων παρεμβάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της αριθ.399/2020 απόφασής της, σχετικά με ανάθεση στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. A229/2020, A233/2020, Α234/2020, A236/2020, A313/2020, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Λευκάδας» που αφορά την Πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας «Προμήθεια σταθμών Φόρτισης Δήμου Λευκάδας» που αφορά την Πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ12 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 με αριθμ πρωτ.18215/2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για την πράξη «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Λευκάδας». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Αποπεράτωση αποχετευτικού δικτύου οικισμών Νικιάνας, Επισκόπου, Λυγιάς και Καρυωτών» για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ02 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ. 119/2021 απόφασής της, ως προς την πρόταση χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ. πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση του μνημειακού και συμβολικού ιστορικού χώρου «Μαγεμένο» στην Λευκάδα». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120 lt συνολικού προϋπολογισμού 54.944,64€ με Φ.Π.Α. με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε για επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου». Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε., Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 256/2021 απόφασής της, ως προς τον τίτλο του έργου και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.