Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 3rd, 2021

Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λευκάδας

pantopoleio

Ο Δήμος Λευκάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας, ότι η υποβολή των αιτήσεων ένταξης και επανένταξης για το β΄ εξάμηνο του 2021 θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως και 30 Ιουνίου.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

  • Με απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο του Δήμου Λευκάδας
  • Ηλεκτρονικά στο email: koinonikopantopolio@lefkada.gov.gr

Πληροφορίες στα τηλ.26453 60607-26453 60534.

Δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λευκάδος»

i) υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους:

-Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

-Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

-Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) και αντικειμενική αξία ακινήτων.

ii) δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου:

-Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.

-Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει έκτακτο πρόβλημα υγείας.

-Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

-Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.

-Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).

-Σε περίπτωση που το μοναχικό άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτούσας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.