Δημοτική αρχή Λευκάδας: «Αναφαίρετο το δικαίωμα των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερήσιας διάταξης» | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουν 17th, 2022

Δημοτική αρχή Λευκάδας: «Αναφαίρετο το δικαίωμα των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερήσιας διάταξης»

δημαρχειο1

Ψήφισμα «σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για συζήτηση θεμάτων Εκτός Ημερήσιας Διάταξης» εισηγείται ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου η δημοτική αρχή Λευκάδας.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που τέθηκε επισήμως σε δημόσια διαβούλευση από την Κυβέρνηση, καταργείται το δικαίωμα που είχαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερησίας διάταξης.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.».

Σύμφωνα με την εισήγηση, «η ψήφιση της παρούσας διάταξης θα οδηγήσει σε διατάραξη της δημοκρατικής λειτουργίας του Δ.Σ. Λευκάδας, που ως τώρα έχει αποδείξει ότι λειτουργεί ομαλά με πολιτικό πολιτισμό, χωρίς ακρότητες, με σεβασμό στη διαφορετική άποψη και με επιτυχία συζητά και αποφασίζει θέματα με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών και την ανάπτυξη του τόπου.

Το Δ.Σ. Λευκάδας εκφράζει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη αλλαγή της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπου συμπεριλαμβανόταν η δυνατότητα ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης να μπορεί να εισηγηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς συζήτηση από το Δ.Σ.

Θεωρούμε ότι το δικαίωμα των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να εισάγουν κατεπείγοντα θέματα προ ημερήσιας διάταξης είναι αναφαίρετο».Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>