Συνεδριάζει δια ζώσης την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουλ 1st, 2022

Συνεδριάζει δια ζώσης την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

δημαρχειο1

Σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης συνέρχεται την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, στις 4:00 το απόγευμα, στο Διοικητήριο, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Λευκάδας (ΑΡ.126/2016 ΑΔΑ: 7ΧΙ8ΩΛΙ-ΤΣΥ απόφαση Δ.Σ.), σύμφωνα με το Ν.4442/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Μαρία Μελά, Πρ/νη Αυτ. Τμ. Τοπικ. Οικον. Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Αναπαύσεως – Φιλοσόφων πόλης Λευκάδας». Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος ΕΠΖ, Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης ΤΥΔΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2022. Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Λευκάδας Ευφροσύνης Λάζαρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009-ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δωρεάν παραχώρησης χρήσης 2ου ορόφου του κτιρίου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας (Καποδιστρίου 11) στο Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφισμα Δ.Σ. για τους Συμβασιούχους Ορισμένου Χρόνου στο νοσοκομείο Λευκάδας. Εισηγητής: Βερροιώτης Ευάγγελος, Επικεφαλής Δ.Π. «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.