Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας για τη λήψη μέτρων για τους λουόμενους | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Ιουν 10th, 2024

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας για τη λήψη μέτρων για τους λουόμενους

50263187103_522b450cf1_o

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας, κ. Παναγιώτη Λεονταράκη, αναφορικά με: 1) Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας. 2) Αγκυροβολία επαγγελματικών επιβατηγών-τουριστικών σκαφών στον όρμο «Αγίου Νικήτα» και παραλία «Μύλος» και 3) Αγκυροβολία επαγγελματικών επιβατηγών-τουριστικών σκαφών στην παραλία «Αγιοφύλλι».

Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας.

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας αποφασίζει:

1. Την απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από δημοσίευσης της παρούσας μέχρι 30-09-2024, της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της πρόσδεσης σκαφών από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών ή άλλων μέσων, της αγκυροβολίας και της κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγειάλωση Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας στις οποίες συρρέει πλήθος λουόμενων και συγκεκριμένα στις παραλίες Κάστρο, Άγιος Ιωάννης, Πευκούλια, Άγιος Νικήτας, Κάθισμα, Καβαλικευτά, Γυαλός, Πόρτο κατσίκι, Βασιλική, Αμμούσω, Αγιοφύλι, Μικρού γιαλού, Δεσίμι, Νυδρίου, Φανάρι Μεγανησίου, Πλαγιά Αιτ/νιας, Βαθιαβάλι Αιτ/νιας, Πάλαιρος Αιτ/νιας, Παγωνιά Αιτ/νιας, Μύτικα (ανατολικά) και Παλιόβαρκα Αιτ/νιας, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.

2. Την απαγόρευση αλιείας με ψαροντούφεκο, δίχτυα και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις θαλάσσιες περιοχές, παραλίες και ακτές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Λευκάδας όπου χρησιμοποιούνται από λουόμενους, για χρονικό διάστημα μέχρι 30-09-2024.

3. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης, ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ – Τ/Ρ σκαφών στον όρμο «Αγίου Νικήτα» και παραλία «Μύλος».

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας αποφασίζει:

1. Την οριοθέτηση θαλάσσιου διαδρόμου αριστερά (Δυτικά) από το στίγμα 38ο 47’24.83″ Β, 20ο 36’50.75″Α πλάτους πέντε (05) μέτρων και μήκους εκατόν πενήντα (150) μέτρων με κατάλληλους ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος κίτρινου στο Ανατολικό άκρο του όρμου – ακτής του «Αγίου Νικήτα», όπου θα πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος. Επιπρόσθετα, για την ασφάλεια των λουομένων στην ακτή του «Αγίου Νικήτα» απαιτείται η τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος πορτοκαλί σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και παράλληλα κατά μήκος του οριοθετημένου θαλάσσιου διαδρόμου, ώστε να επισημαίνονται τα όρια μέχρι τα οποία επιτρέπεται να φθάνουν οι λουόμενοι.

2. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος αριστερά (Νότια) από το στίγμα 38ο 47’ 16,06″ Β, 20ο 36’ 29,02 «Α πλάτους πέντε (05) μέτρων και μήκους εκατό (100) μέτρων με κατάλληλους ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος κίτρινου στην παρακείμενη παραλία «Μύλος», όπου θα πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος.

3. Να επιτρέπεται από ώρα 08:00 έως 20:00 η είσοδος – έξοδος, στους παραπάνω οριοθετημένους θαλάσσιους διαδρόμους, σε ένα (01) κάθε φορά επαγγελματικό Ε/ΓΤ/Ρ σκάφος, ολικού μήκους μέχρι εννέα (09) μέτρων χωρίς χώρους ενδιαίτησης και μεταφορικής ικανότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) επιβάτες, ενώ ορίζεται θέση αναμονής εταίρων επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή, σύμφωνα με την (5) σχετική.

4. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων φαινομένων αποθαλασσιάς απαγορεύεται η προσέγγιση επαγγελματικού Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους εντός των θαλάσσιων διαδρόμων για την αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών προς αποφυγή ατυχήματος.

5. Κατά τη διαδικασία των κινήσεων κατάπλου – απόπλου επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή των κυβερνητών και οπτική – ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας και απόστασης από τους λουόμενους και εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ.

6. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης, ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 30-09-2024.

Αγκυροβολία επαγγελματικών Ε/Γ – Τ/Ρ σκαφών στην παραλία «Αγιοφύλλι».

Ο Λιμενάρχης Λευκάδας αποφασίζει:

1. Οριοθετείται θαλάσσιος διάδρομος αριστερά από το στίγμα 38ο 36’ 20,03″ Β, 20ο 36’ 45,33 «Α πλάτους δέκα (10) μέτρων και μήκους πενήντα (50) μέτρων με κατάλληλους ευδιάκριτους πλωτούς σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί στην παραλία «Αγιοφύλλι», όπου θα πραγματοποιείται η επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος.

2. Επιτρέπεται από ώρα 09:00 έως 20:00 η είσοδος – έξοδος, στον παραπάνω οριοθετημένο θαλάσσιο διάδρομο, σε ένα (01) κάθε φορά επαγγελματικό Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφος, ολικού μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων και μεταφορικής ικανότητας μέχρι σαράντα πέντε (45) επιβατών, ενώ ορίζεται θέση αναμονής εταίρων επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών σε απόσταση τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2131.13/1093/2024/10-05-2024 απόφαση Υπηρεσίας μας.

3. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών [συμπεριλαμβανομένων φαινομένων ρεστίας (σουέλ)] απαγορεύεται η προσέγγιση επαγγελματικού Ε/Γ-Τ/Ρ σκάφους εντός του θαλάσσιου διαδρόμου για την αποβίβαση – επιβίβαση επιβατών προς αποφυγή ατυχήματος.

4. Κατά την διαδικασία των κινήσεων κατάπλου – απόπλου επιβάλλεται συνεχής και αυξημένη προσοχή των κυβερνητών και οπτική – ακουστική επιτήρηση του θαλασσίου χώρου. Επιπλέον, επιβάλλεται η τήρηση ασφαλούς ταχύτητας και απόστασης από τους λουόμενους και εφαρμογή όλων των κανόνων χειρισμού και πλεύσεως που προβλέπει ο Δ.Κ.Α.Σ.

5. Οι παραβάτες της εν λόγω απόφασης, ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή και αστικών ευθυνών, υπόκεινται σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261).

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 30-09-2024.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>