Πρόσληψη πέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Ιουν 20th, 2024

Πρόσληψη πέντε ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας στο Δήμο Λευκάδας

δημαρχειο1

Ο Δήμος Λευκάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τριών (5) ατόμων ειδικότητας 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα – φορτωτή – JCB), 2 ΔΕ Εργατών Πυρασφάλειας και 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31-10-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hrd@lefkada.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αν. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη, Διοικητήριο Λευκάδα, Τ.Κ.31100 (τηλ. επικοινωνίας: 2645360525 και 2645360570, υπόψη κας Στραγαλινού Νίκης και κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών από την ανάρτησή της στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λευκάδας καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 20-6-2024 έως και 25-6-2024 και ώρα 15:00.

Δες εδώ αναλυτικά την ανακοίνωσηΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>