Στον «αέρα» ο διαγωνισμός του Δήμου Λευκάδας για τους ναυαγοσώστες | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Ιουν 21st, 2024

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός του Δήμου Λευκάδας για τους ναυαγοσώστες

ναυαγοσωστης_καθισμα

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των χαρακτηρισμένων με απόφαση της Λιμενικής Αρχής ως «πολυσύχναστων» παραλιών του Δήμου Λευκάδας έως 31 Σεπτεμβρίου 2024, συνολικού ύψους 248.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24%

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για 80 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού και όχι πέραν της 31-09-2024. Όταν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η έναρξη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες του και θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την έναρξη αυτή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Το ποσό πληρωμής θα είναι ανάλογο και αντιστοιχεί στην εν λόγω περίοδο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 3-07-2024 ώρα 10:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2-07-2024 και ώρα 23:59.

Δες εδώ την περίληψη της διακήρυξης.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>