Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Σεπ 30th, 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

δημοτικο_συμβουλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος – Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ – Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ – Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος ΝΠΔΔ.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί κοινοχρησίας πεζόδρομου στον οικισμό Εξάνθειας Δήμου Λευκάδας. Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος – Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 54/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 212/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 204/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 109/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 16324/ 30.7.2015 αίτησης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/ 21.7.2015 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση των κτηρίων που στεγάζονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Τ.Κ. Αγίου Νικήτα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση δίκης και έγκριση καταβολής επιδικασθέντως ποσού 42.687,68 € σύμφωνα με την αρ. 317/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετική η αρ. 222/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοδοσία ανώνυμων οδών και πλατειών σε Δ.Κ. Λευκάδας, Δ.Κ. Νυδριού, Τ.Κ. Καρυωτών, Τ.Κ. Αλεξάνδρου και Τ.Κ. Απολπαίνης. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού 150.000,00 €. Εισηγητής: Οδυσσέας Γιαννιώτης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 47.528,60 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος ΔΕΠ.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση τμημάτων από τα δημόσια ακίνητα με Α.Β.Κ. 103 & 104 για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου (σχετ. η αριθ 63/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 12.304,67 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 12835/09.06.2015 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 15.846.618,16 €. Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ
«ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ» ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ «ΡΟΥΠΑΚΙΑ» Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 11.000,00 €. Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσία. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.