Ανακοίνωση – διαμαρτυρία Επιτροπής Κατοίκων Απόλπαινας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Σα, Ιουλ 24th, 2021

Ανακοίνωση – διαμαρτυρία Επιτροπής Κατοίκων Απόλπαινας

diamartyria 2

Στις 24-4-21 πληροφορηθήκαμε πως στην Απόλπαινα Λευκάδας και συγκεκριμένα απέναντι ακριβώς από το πρατήριο ΕΛΙΝ πρόκειται να κατασκευασθεί πλυντήριο – λιπαντήριο οχημάτων βαρέως τύπου (Φορτηγά, Νταλίκες, Λεωφορεία κλπ) και αποθήκη γκαζιού και χημικών υλικών.

Αρκετά θορυβημένοι και αναστατωμένοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής ήρθαμε σε συνάντηση μεταξύ μας, προκειμένου να συλλέξουμε υπογραφές και να καταθέσομε αίτημα προς όλους τους αρμόδιους: Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Τοπικούς Άρχοντες κλπ. και να ζητήσουμε να ενημερωθούμε επίσημα εάν πραγματικά ίσχυε κάτι τέτοιο και στην περίπτωση που πράγματι η πληροφορία ήταν αληθής ζητούσαμε να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για το αν στη συγκεκριμένη θέση προβλέπεται να εγκατασταθεί μια τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Το δισέλιδο αίτημά μας κατατέθηκε με 48 υπογραφές κατοίκων και – ιδιοκτητών της γύρω περιοχής στις 28-4-21 προς όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες με Δικαστικό Επιμελητή και κατάθεση στα Πρωτόκολλα της Περιφέρειας, και του Δήμου Λευκάδας, όπου και αναφέραμε όλα μας τα επιχειρήματα, φόβους και επιφυλάξεις για τα προβλήματα και τον κίνδυνο που θα επιφέρει αυτή η δραστηριότητα καθόσον στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει σηματοδοτημένη επικίνδυνη στροφή και ήδη υπάρχει ένα ΜΙΚΤΟ πρατήριο με σούπερ μάρκετ και λίγα μέτρα παραπάνω άλλο ένα πρατήριο υγρών καυσίμων. Επίσης το ένα σήμα (απότομη στροφή αριστερά), μεταφέρθηκε λίγο παρακάτω για άγνωστο προς εμάς λόγο.

Ο δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει παραπάνω από 7 μέτρα πλάτος με διπλή γραμμή και δύο παράπλευρους αγροτικούς στενούς δρόμους (αριστερά και δεξιά του εν λόγω οικοπέδου), οι οποίοι είναι περιορισμένης ορατότητας και έχουν αυξημένη κίνηση καθημερινά από οχήματα, ποδήλατα και πεζούς, καθόσον υπάρχουν πολλές κατοικίες και ενοικιαζόμενα στην γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση και να έχουν προκληθεί πολλά ατυχήματα.

Προ λίγων ημερών λάβαμε την ενημέρωση, (σε απλό ταχυδρομικό φάκελο και με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν τους τελευταίους μήνες με το Ταχυδρομείο…), από τον αρμόδιο υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Μοσχονά που μας επιβεβαιώνει την πληροφορία και ότι ο ίδιος έχει εγκρίνει (ανάρτηση στη Διαύγεια) την απότμηση – υποβιβασμό πεζοδρομίου για την ίδρυση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και επιτρέπει την είσοδο – έξοδο των οχημάτων που θα εξυπηρετούνται από αυτή……….

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την εξέλιξη αυτή, προς όλους τους αρμόδιους και τοπικούς άρχοντες όπου όλοι μηδενός εξαιρουμένου (Βουλευτής, Περιφερειάρχης, Αντ/ρχης, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημ. Σύμβουλοι, Πρόεδρος και Μέλη της Ποιότητας Ζωής, Πρόεδρος και Τοπικοί Σύμβουλοι Απόλπαινας, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Απόλπαινας) μας δήλωσαν και παραδέχθηκαν ότι μια τέτοια δραστηριότητα θα υποβαθμίσει την περιοχή και καθιστά επικίνδυνη την κυκλοφορία.

Επιπρόσθετα:

Είναι πράγματι άξιο απορίας, όπως και αγανάκτησης, πως είναι δυνατόν σε έναν οικισμό να σχεδιάζεται η εγκατάσταση μιας τέτοιας περιβαλλοντικά και οικιστικά επιζήμιας δραστηριότητας που υποβαθμίζει συνολικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οικισμού και επιφέρει βλαπτική μεταβολή μιας ήδη, εδώ και πολλές δεκαετίες, διαμορφωθείσας από κάθε άποψη, κατάστασης τόσο στον κοινωνικό ιστό, όσο και στον παραγωγικό της περιοχής, με κίνδυνο περιβαλλοντικής αλλοίωσης και υποβάθμισης. Και με πολλούς άλλους κινδύνους, όπως αυτούς της διατάραξης της κυκλοφοριακής ασφάλειας, την συνοικιακής γαλήνης, αλλά και της αντιπυρικής προστασίας και προκύπτει η αποφυγή της συγκεκριμένης βιομηχανικής εγκατάστασης όταν ένα γενικότερο σύνολο προστατευόμενων αγαθών με έντονο κοινωνικό, οικιστικό, παραγωγικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με ιστορικά μάλιστα διαμορφωμένα χαρακτηριστικά, κινδυνεύει να αλλοιωθεί και να υποβαθμιστεί, με μόνο σκοπό την άσκηση μιας πολύ συγκεκριμένης ιδιωτικής επιχείρησης. Υπερτερώντας ένα σύνολο εννόμων αγαθών, από την αυτονόητη υπό άλλες συνθήκες ενάσκηση της επιχειρηματικής ελευθερίας που τυγχάνει σεβαστή, όχι όμως εις βάρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Και

Οι Υπηρεσίες και οι Δημόσιες Αρχές γνωρίζουν ότι Ως «περιβάλλον» νοείται το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

Παράλληλα, ως «ρύπανση» νοείται η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημίες και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του. Επιπροσθέτως, ως «υποβάθμιση» νοείται η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες.

«Προστασία του περιβάλλοντος» από την άλλη, είναι το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, τη διατήρηση και τη βελτίωση του. «Φυσικοί πόροι» είναι κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο. «Απόβλητα» είναι κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση.

«Ουσίες» είναι χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς. Και «επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα» είναι οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι τοξικές, διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν την φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και όλους όσους έχουμε καταθέσει στο από 28-4-21 Αίτημά μας

Ζητάμε

Απ’ όλους τους προαναφερόμενους τοπικούς άρχοντες ήτοι:

1) Βουλευτή κ. Αθανάσιο Καββαδά, 2) Περιφερειάρχη κ. Ρόδη Κράτσα, 3) Αντ/ρχη κ. Ανδρέα Κτενά, 4) Δήμαρχο Λευκάδας κ. Χαράλαμπο Καλό, 5) Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Λύγδα, 5) Μέλη του Δ.Σ. Ποιότητας Ζωής, 6) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 7) Τοπικό Συμβούλιο Απόλπαινας, 8) Πολιτιστικό Σύλλογο Απόλπαινας:

Να πάρουν ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ πλέον θέση, (τηρώντας την προφορική υπόσχεσή τους), να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί μια τέτοια δραστηριότητα σε συνδυασμό με την συγκεκριμένη θέση (απότομη στροφή) και τις άλλες δύο συναφείς επιχειρήσεις στην ίδια πάλι ακριβώς θέση και να μεριμνήσουν για την σωματική ακεραιότητα, ασφάλεια και υγεία τόσο ενός ολόκληρου οικισμού όσο και όλων των οικισμών της Δυτικής Λευκάδας που υποχρεωτικά διέρχονται από την συγκεκριμένη επαρχιακή οδό (Αγ. Νικήτα – Λευκάδα).

Ακολουθεί το από 28-4-21 Κατατεθημένο Αίτημά μας

ΑΙΤΗΣΗ

1) *******

2) *******

………

48) ******

ΠΡΟΣ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2) Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

3) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3) ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5) ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

6) ΑΝΤ/ΡΧΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

7) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

8) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

10) ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

12) ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

11) ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

13) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ

15) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

16) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Άπαντες τυγχάνουμε μόνιμοι κάτοικοι – ιδιοκτήτες του οικισμού Απόλπαινας.
Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι σε οικόπεδο – ελαιώνα, εκτάσεως 3.5 στρεμμάτων περίπου που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Λευκάδας – Απόλπαινας με σηματοδότηση επικίνδυνης στροφής, και συγκεκριμένα ακριβώς απέναντι από το πρατήριο Ελίν, πρόκειται να κατασκευασθεί και να λειτουργήσει λιπαντήριο – πλυντήριο οχημάτων (βαρέως τύπου) με χώρο στάθμευσης αυτών και αποθήκη γκαζιού, λιπαντικών, χημικών, και εύφλεκτων υλικών.

Επειδή ήδη και το υπάρχον πρατήριο βρίσκεται σε επικίνδυνο σημείο απότομης στροφής (σηματοδότηση επικίνδυνης στροφής) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης από την είσοδο – έξοδο οχημάτων ΙΧ και βαρέως τύπου οχήματα (φορτηγά, βυτία ανεφοδιασμού κ.λ.π.).

Επειδή η νέα διάνοιξη της επαρχιακής οδού Απόλπαινας –Λευκάδας που έγινε είχε σαν σκοπό να διευκολύνει τόσο την κυκλοφορία όσο και την ασφαλή διέλευση πεζών (ακαριαίος θάνατος ιερέα προ πολλών ετών και ενός δεκαενιάχρονου προ διετίας) για το λόγο αυτό έχει μεγάλα πεζοδρόμια όπου καθημερινά δεκάδες κάτοικοι της πόλης κάνουν περιπάτους με τα κατοικίδιά τους, παιδικά καρότσια κλπ και επίσης χαρακτηρισμένο και σηματοδοτημένο ποδηλατόδρομο, που όμως στο εν λόγω οικόπεδο θα πρέπει πλέον εν τοις πράγμασι να καταργηθεί και να καταστήσει ολοκληρωτικά αδύνατη τη χρήση του, κάτι που ήδη έχει συμβεί με το απέναντι πρατήριο και όλοι υποχρεωνόμαστε να περάσουμε στο αντίθετο ρεύμα και μάλιστα πάνω στην επικίνδυνη στροφή.

Επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος δεν είναι Εθνική οδός με μεγάλες διπλές λωρίδες που μπορεί να εξυπηρετήσει όλη αυτή την συμφόρηση που θα δημιουργείται όλο το 24ωρο από την είσοδο – έξοδο πλήθους οχημάτων βαρέως τύπου (Νταλίκες, φορτηγά, λεωφορεία, ψυγεία, μπετονιέρες κλπ) αλλά μια απλή επαρχιακή οδός μικρού πλάτους.

Επειδή στην συγκεκριμένη περιοχή και σε απόσταση αναπνοής, αλλά και τριγύρω υπάρχει πλήθος μόνιμων και ενοικιαζόμενων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατοικιών και διαμερισμάτων.

Επειδή ο συγκεκριμένος δρόμος που οδηγεί στην Ιερά Μονή Φανερωμένης, Τσουκαλάδες, Αγ. Νικήτα, Κάθισμα, Καλαμίτσι, Πόρτο Κατσίκι (οι πλέον τουριστικές περιοχές και παραλίες της Λευκάδας), με τεράστια επισκεψιμότητα το καλοκαίρι, με ήδη μεγάλη κίνηση και συμφόρηση.

Επειδή κατά μήκος του συγκεκριμένου δρόμου ήδη έχουν προκληθεί πλήθος θανατηφόρων τροχαίων και ατυχημάτων και πολλές οικογένειες ήδη θρηνούν θύματα.

Επειδή μια τέτοια δραστηριότητα εγκυμονεί κινδύνους για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Επειδή οι ώρες κοινής ησυχίας είναι αδύνατο να τηρηθούν καθόσον τα οχήματα βαρέως τύπου (Νταλίκες, φορτηγά, λεωφορεία, ψυγεία) δεν έχουν ωράρια.

Επειδή οι δύο παράπλευροι αγροτικοί – κοινοτικοί δρόμοι που γειτνιάζουν με το συγκεκριμένο οικόπεδο και εξυπηρετούν δεκάδες κατοικίες είναι στενοί και ήδη η ορατότητα προς τον κεντρικό δρόμο είναι πολύ περιορισμένη με ήδη αυξημένο τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων πόσο μάλλον ύστερα από μια τέτοια κατασκευή.

Επειδή οι κατοικίες που πλήττονται είναι όλες εντός οικισμού που προϋπάρχοντος του 1923.

Επειδή όλοι εμείς οι κάτοικοι έχουμε προγραμματίσει τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και τα εισοδήματά μας κοντά στη φύση με επιλογή στην ποιότητα του καθαρού αέρα και σεβασμό στις πατρογονικές μας κατοικίες και ιδιοκτησίες, αρκετοί δε από εμάς έχουμε ελαιώνες και καλλιέργειες πλησίον του εν λόγω οικοπέδου.

Επειδή από την ενδεχόμενη λειτουργία δύο πλέον συναφών επιχειρήσεων στο ίδιο σημείο της επαρχιακής οδού σε συνδυασμό με τα εύφλεκτα υλικά των οποίων γίνεται χρήση θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και θα αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Επειδή ως φιλήσυχοι κάτοικοι ενδιαφερόμαστε για την αυτονόητη ασφάλεια, υγεία, ηρεμία και σωματική ακεραιότητα τόσο τη δική μας όσο των παιδιών μας και των γονέων μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και με την επιφύλαξη εάν η πληροφορία, η οποία μας έχει θορυβήσει και δικαιολογημένα μας έχει ανησυχήσει, ισχύσει.

Παρακαλούμε

Όπως μεριμνήσετε με την δέουσα ευαισθησία και επιληφθείτε του θέματος α) εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την κείμενη Νομοθεσία αναφορικά με τους πολεοδομικούς περιορισμούς που ισχύουν στην συγκεκριμένη θέση, και τους περιβαλλοντικούς όρους που πρέπει να τηρούνται για μια τέτοια δραστηριότητα, και β) προβείτε σε έλεγχο των συνεπειών που αυτή θα προσκαλέσει στην εύρυθμη χρήση της οδού και την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ


Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η Τetta Kourti-Pelekouda λέει:

    Ηδη έχουν αρχισει οι εργασίες εκσκαφής με καταστροφή – ξερίζωμα πολλών ελαιοδέντρων του αιωνόβιου ελαιώνα , πράγμα που απαγορευεται . Τι κάνει το δασαρχείο, η πολεοδομία, ή όποιος άλλος φορέας είναι υπευθυνος?

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

        
  

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.