Παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών – Η απόφαση του Π.Σ. | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Κυ, Σεπ 30th, 2012

Παράταση των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών – Η απόφαση του Π.Σ.

Με το θέμα της παράτασης των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών ασχολήθηκε το Σάββατο 29/9 το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, που, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε τα εξής:

«Θεωρούμε ότι η μεταφορά των μαθητών είναι οικονομική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και απαιτείται, μια αξιόπιστη και διαρκής λύση.

Ζητάμε από τη Κυβέρνηση (Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών) να προχωρήσουν στην άμεση εξόφληση των παλαιών οφειλών, την ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την καταβολή των νέων υποχρεώσεων και την άμεση νομοθετική ρύθμιση για την παράταση των παλαιών συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από την Περιφέρεια, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 33873/6-9-2012 την παράταση, αναδρομικά και μέχρι 31-12-2012 των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών που έχουν καταρτιστεί από τη Π.Ι.Ν και παραταθεί, κατά τις διατάξεις της παρ.8 αρθρ. 8ν.4071/2012 και οι οποίες καλύπτουν δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για τα οποία δεν έχουν καταρτισθεί, μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους, συμβάσεις από τους Δήμους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο να εκτελεστούν από τους Δήμους.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με κόστος το οποίο διαμορφώνεται κατόπιν διαπραγμάτευσης, απομειωμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012 και όπως θα διαμορφωθεί με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση, που θα συμψηφίζει την μείωση αυτή με την περσινή.

Σε περίπτωση κατάρτισης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών από Δήμους, οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις Περιφέρειες λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος των αντιστοίχων συμβάσεων των Δήμων.

Η παρούσα θα έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των σχολικών μεταφορών 2012- 2013».

(Από Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – 29 Σεπτεμβρίου 2012)Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.