Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

57.Η Kamala Harris παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Joe Biden
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιουλίου 23rd, 2024
0 Comments

Η Kamala Harris παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Joe Biden

Η Kamala Harris παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Joe Biden Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση More...

56.Επανεκλογή της Ούρουλα φον ντερ Λάιεν στν προεδρία της Κομισιόν
By Ιωάννα Φέτση On Σάββατο, Ιουλίου 20th, 2024
0 Comments

Επανεκλογή της Ursula von der Leyen στην προεδρία της Κομισιόν (κολάζ της Ι. Φέτση)

Επανεκλογή της Ursula von der Leyen στην προεδρία της Κομισιόν (κολάζ της Ι. Φέτση) Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες  More...

55.New look,new slogan...
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Ιουλίου 14th, 2024
0 Comments

New look, new slogan

New look, new slogan Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

54.Γαλλία Εκλογές 2024-Η νύχτα βγάζει Πίσκοπο κι η αυγή Μητροπολίτη...
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Ιουλίου 8th, 2024
0 Comments

Γαλλία Εκλογές 2024 – Η νύχτα βγάζει Πίσκοπο κι η αυγή Μητροπολίτη

Γαλλία Εκλογές 2024 – Η νύχτα βγάζει Πίσκοπο κι η αυγή Μητροπολίτη Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και τους  More...

52..Μπρος-πίσω-ανάποδα...
By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Ιουλίου 4th, 2024
0 Comments

Μπρος – πίσω – ανάποδα…

Μπρος – πίσω – ανάποδα… Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και του πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

51.Γαλλία-Εκλογές 2024
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιουλίου 2nd, 2024
0 Comments

Γαλλία-Εκλογές το 2022 και το 2024

Γαλλία-Εκλογές το 2022 και το 2024 Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και του πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

7.Ιούλιος-2024
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Ιουλίου 1st, 2024
0 Comments

Καλό μήνα! (Ακρυλικό από το Ημερολόγιο 2024 με θέμα το Ιόνιο της Ι. Φέτση)

Καλό μήνα! (Ο Ιούλιος στο Ιόνιο – Ακρυλικό από το Ημερολόγιο 2024 με θέμα το Ιόνιο της Ι. Φέτση) Για τα σκίτσα και τις γελοιογραφίες More...

48.Αθήνα-ψάχνοντας τον Δήμαρχο...
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Ιουνίου 21st, 2024
0 Comments

Αθήνα – Ψάχνοντας τον Δήμαρχο…

Αθήνα – Ψάχνοντας τον Δήμαρχο… Για τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες και του πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...