Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

9.Διερευνητικές επαφές με σελοφάν
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιανουαρίου 26th, 2021
0 Comments

Διερευνητικές επαφές με σελοφάν

Διερευνητικές επαφές με σελοφάν Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

8.Λευκός Οίκος-επιχείρηση απολύμανση
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Ιανουαρίου 22nd, 2021
0 Comments

Λευκός Οίκος: Επιχείρηση «απολύμανση»

Λευκός Οίκος: Επιχείρηση «απολύμανση» Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη More...

6.#ΜεΤηΣοφία
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιανουαρίου 19th, 2021
0 Comments

#ΜεΤηΣΟΦΙΑ

#ΜεΤηΣΟΦΙΑ Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

83.To express του εμβολίου
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιανουαρίου 12th, 2021
0 Comments

Το express του εμβολίου

Το express του εμβολίου Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

5.Αυστηρό lockdown (1)
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Ιανουαρίου 10th, 2021
0 Comments

Αυστηρό lockdown

Αυστηρό lockdown Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

4.The last performance
By Ιωάννα Φέτση On Παρασκευή, Ιανουαρίου 8th, 2021
0 Comments

The last performance

The last performance Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

3.Εν Ιορδάνη...
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Ιανουαρίου 5th, 2021
0 Comments

Εν Ιορδάνη…

Εν Ιορδάνη… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Donald Trump, Mike Pompeo, Jared Kushner, Robert O'Brien, Steven Mnuchin
By Ιωάννα Φέτση On Δευτέρα, Ιανουαρίου 4th, 2021
0 Comments

Donald Trump’s greatest role…

Donald Trump’s greatest role… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

        

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.