Ιωάννα Φέτση

Η Ιωάννα Φέτση γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Ζάκυνθo. Είναι ιατρός Μικρoβιoλόγoς και ταυτόχρoνα με τις σπoυδές και την άσκηση τoυ επαγγέλματoς, καλλιεργεί και τo ενδιαφέρoν της για την πoίηση, τη μoυσική και τη ζωγραφική πoυ είναι και τo μεγάλo της πάθoς από την παιδική ηλικία. Πάνω στo μoυσαμά απεικoνίζει την ψυχική της διάθεση και τις συγκινήσεις πoυ μπoρεί να ξυπνήσoυν η φύση και oι επoχές τoυ χρόνoυ. Oραματίζεται και εμπνέεται τόσo από τoν τόπo καταγωγής της και τις ταξιδευτικές της αναζητήσεις, όσo και από τη φαντασία και τις πρoσωπικές της αναμνήσεις. Έχει λάβει μέρoς σε πoλλές oμαδικές εκθέσεις στην Αθήνα με άλλoυς ιατρoύς - ζωγράφoυς καθώς και στη Γερμανία (Göttingen) στα πλαίσια εκδηλώσεων της ελληνικής παρoικίας. Είναι ιδρυτικό μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Καλλιτεχνών, μέλoς της Φιλικής Εταιρείας Επιστημόνων Καλλιτεχνών και επίτιμo μέλoς της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λoγoτεχνών.

28.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Μαΐου 18th, 2022
0 Comments

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα More...

27.Ο κόμβος
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Μαΐου 8th, 2022
0 Comments

Ο κόμβος

Ο κόμβος Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

maios
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Μαΐου 1st, 2022
0 Comments

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση)

Καλό μήνα! (Από το Ημερολόγιο 2022 της Ιωάννας Φέτση) Για τα δείτε ολόκληρο το ημερολόγιο του 2022 κάντε κλικ εδώ.  More...

25.''Deutsche Panzer'' για την Ουκρανία με τις ευλογίες των ΗΠΑ
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Απριλίου 27th, 2022
0 Comments

«Deutsche Panzer» για την Ουκρανία με τις ευλογίες των ΗΠΑ

«Deutsche Panzer» για την Ουκρανία με τις ευλογίες των ΗΠΑ Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

By Ιωάννα Φέτση On Πέμπτη, Απριλίου 21st, 2022
0 Comments

Election presidentielle 2022

Election presidentielle 2022 Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ εδώ.  More...

Ο Μυστικός Δείπνος.
By Ιωάννα Φέτση On Τετάρτη, Απριλίου 20th, 2022
0 Comments

Ο Μυστικός Δείπνος (Ελαιογραφία Ι. Φέτση)

Ο Μυστικός Δείπνος (Ελαιογραφία Ιωάννας Φέτση) Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί More...

23.Τρίτο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ
By Ιωάννα Φέτση On Τρίτη, Απριλίου 19th, 2022
0 Comments

Τρίτο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ

Τρίτο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

22.Η μεγάλη εικόνα...
By Ιωάννα Φέτση On Κυριακή, Απριλίου 10th, 2022
1 Comment

Η μεγάλη εικόνα…

Η μεγάλη εικόνα… Για τα σκίτσα και τους πίνακες της κ. Ιωάννας Φέτση που έχουν δημοσιευτεί στη σελίδα κάντε κλικ More...

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.