Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2016 του Μητροπολίτη Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Δεκ 31st, 2015

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2016 του Μητροπολίτη Λευκάδας

theofilos

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ κ. κ. Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Υ

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ
Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης
τῆς Θεοφρουρήτου Μητροπόλεως Λευκάδος καί Ἰθάκης

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἐπαρχίας

«Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν… ὁ τὸν πάντα χρόνον
τόν τε γεγονότα, τόν τε ὄντα, τόν τε ἐσόμενον πληρῶν…
τὴν εἴσοδον ταύτην εὐλόγησον»
(Εὐχή τῆς Δοξολογίας)
Κύριε καί Θεέ μας, Σύ πού γεμίζεις καί κυριαρχῆς πάνω στό χρόνο,
στό παρελθόν, στό παρόν καί στό μέλλον,
εὐλόγησε τούτη τήν εἴσοδο
(Μετάφραση)


Ἀγαπητοί μου Πατέρες καί Ἀδελφοί,

Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Ἡ ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξίωσε γιά μία ἀκόμη χρονιά νά δρασκελίσουμε τό κατώφλι τοῦ νέου ἔτους.

Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀποχαιρετοῦμε ἕνα χρόνο πού πέρασε ἤδη στήν ἱστορία καί εἰσερχόμαστε, μέ συγκρατημένες ἐλπίδες, σέ ἕνα καινούριο. Τό σωτήριον ἔτος 2016 διανύεται ἐδώ καί λίγες ὧρες. Στεκόμαστε λοιπόν σέ τούτη τήν καμπή καί ρίχνουμε μία ματιά στό χθές. Ἀναλογιζόμαστε τίς δυσκολίες πού περάσαμε, τίς ἐλπίδες τίς πολλές πού διαψεύστηκαν καί τίς ἐλάχιστες πού δικαιώθηκαν. Μακαρίζουμε πρόσωπα ἀγαπημένα πού μᾶς ἄφησαν γιά τό αἰώνιο ταξίδι. Ὁ χρόνος τῆς παρούσας ζωῆς χαρίζεται ἀπό τήν Θεία Ἀγάπη στόν καθένα μας, ὥστε μέ εὐθικρισία, σύνεση, συνέπεια καί εὐλάβεια νά τόν ἀξιοποιήσει πρός χάριν τῆς σωτηρίας, ἔτσι ὥστε τό παροδικό καί τό ἐφήμερο νά ὑπηρετοῦν τό οὐράνιο καί τό αἰώνιο.
Ὁ χρόνος περνάει ἀδιάκοπα καί μᾶς φέρνει πλησιέστερα πρός τό τέλος. Γι’ αὐτό ἡ, κάτω ἀπό τό χριστιανικό πρίσμα, θεώρηση τῆς μέχρι τώρα πορείας μας μπορεῖ νά μᾶς ὁδηγήσει σέ μία σωστότερη καί ἐπιτυχέστερη ζωή. Εἶναι πανθομολογούμενο ὅτι περνάμε κρίσιμες μέρες. Γευόμαστε καθημερινά τήν ὕπαρξη τῆς κρίσεως αὐτῆς. Ἡ ζωή μας δυσκόλεψε ἀφόρητα. Ἡ εἰρήνη δοκιμάζεται. Ἡ βία μεσουρανεῖ. Ἡ πεῖνα θερίζει. Τό μεταναστευτικό ζήτημα εἶναι ὁξύτατο. Ἡ ἀνεργία ὅλο καί αὐξάνεται. Ἡ οἰκογένεια κλυδωνίζεται. Ὅλα περνάνε μία κρίση καί ὅλοι γευόμαστε τίς συνέπειές της.

Μπροστά μας ὁ ὁρίζοντας στενεύει καί σκοτεινιάζει. Ποῦ πηγαίνουμε; Ἀλήθεια, ἔχουμε διερωτηθεῖ, ποῦ πηγαίνουμε καί σάν ἄνθρωποι καί σάν ἔθνος;

Γιά τόν Χριστιανό δέν ὑπάρχει πρόβλημα ἄλυτο, οὔτε ἐρώτημα ἀναπάντητο. Γιά μᾶς μία εἶναι –πρέπει νά εἶναι- ἡ λύση: «Ἐν τῷ Θεῷ ποιήσωμεν δύναμιν» (Ψαλμ. 59, 12) καί «Μακάριον τὸ Ἔθνος οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ» (Ψαλμ. 32, 12). Τά λησμονήσαμε αὐτά, τά ἐχλευάσαμε κάποτε, τά ἀπαρνηθήκαμε. Καιρός νά τά ξαναπαραδεχθοῦμε.

Χωρίς τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε χαμένοι. Μαζί Του, δυνατοί καί ὁλοκληρωμένοι. Μέσα στήν Ἁγία Ἐκκλησία μας, ὅπου τά πάντα φωτίζονται, μεταμορφώνονται καί καινοποιοῦνται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τῆς αἰωνιότητος, διδασκόμεθα νά ζοῦμε ἀγωνιζόμενοι κατά Χριστόν γιά «τό νῦν» ὡς ἀληθή πρόγευση καί προστάδιο τοῦ ἀτελεύτητου «ἀεί» τῆς ὑπέρχρονης Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Στήν πίστη στό Χριστό καί στήν Ἐκκλησία ἅς ἀναζητήσουμε τήν δύναμη γιά νά ξεπεράσουμε τήν κρίση πού μᾶς μαστίζει. Δοκιμάσαμε ὅλα τά ἄλλα. Ἀς δοκιμάσουμε τώρα καί τήν μοναδική λύση. Ἡ πίστη τρέφει τήν ἐλπίδα. Καί ἡ ἐλπίδα δίνει φτερά καί δύναμη.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

Εἴθε ὁ φιλόστοργος Κύριος τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει δαψιλῶς τό νέο ἔτος, ὥστε νά εἶναι χρόνος πραγματικῆς χαρᾶς, ὑγείας, προκοπῆς καί σωτηρίας.

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α  Κ Α Ι  Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Α
Κ Ο Ν Τ Α  Σ Τ Ο  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο
Ε Υ Λ Ο Γ Η Μ Ε Ν Ο  Κ Α Ι  Α Ι Σ Ι Ο Ν
Τ Ο  Ν Ε Ο Ν  Ε Τ Ο Σ  2 0 1 6

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν ἐν Χριστῷ τεχθέντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.