Μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του Λυκείου Θηλέων το 1977 | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τρ, Ιαν 31st, 2017

Μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του Λυκείου Θηλέων το 1977

Και λίγα λόγια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976…

γυμνασιο_θηλεων_1977

Μαθήτριες της Γ΄ Τάξης του Λυκείου Θηλέων Λευκάδας το 1977. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που λειτούργησε το Λύκειο βάσει της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1976. Λυκειάρχης ήταν ο αείμνηστος Ξενοφώντας Περδικάρης.

2_γυμνασιο_θηλεων_1977

Η φωτογραφία μας στάλθηκε από την κα Νίκη Κροκίδη, την οποία και ευχαριστούμε.

Το σχολικό έτος 1977-78 ήταν ουσιαστικά η πρώτη χρονιά που άρχισε να εφαρμόζεται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976. Ο σχετικός νόμος υπ΄ αριθ. 309 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 30 Απριλίου του 1976 και η μεταρρύθμιση αφορούσε μεν και το προηγούμενο σχολικό έτος 1976-1977 αλλά αυτό βρισκόταν λίγους μόλις μήνες πριν τη λήξη του (το μόνο που θυμόμαστε, όντας μαθητής της εποχής εκείνης στην τελευταία τάξη του εξαταξίου Γυμνασίου Αρρένων Λευκάδος, ήταν η πρόχειρη διαγραφή στο Απολυτήριο του ονόματος «ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ» και η αντικατάστασή στου με μια σφραγίδα σε «ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ»).

apolyrtirio_gymansiou_Arrenon_LefkadasΣχολικό έτος 1976-77, που άρχισε να ισχύει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Το εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων λειτούργησε από το 1967 έως το 1976. Οι τρεις πρώτες τάξεις του στεγάζονταν το διάστημα 1967-1970 στο κτίριο της οδού Πεφανερωμένης στη Νεάπολη, εκεί όπου λειτουργούσε μέχρι πρότινος το Στρατολογικό Γραφείο Λευκάδας.

Οι τρεις τελευταίες τάξεις του στεγάζονταν στο οίκημα Ν. Αραβανή – Τσουκνίδα, όπου στεγάζονταν παλιότερα το Λύκειο Θηλέων. Στο διάστημα 1970-1976, μετά τη μεταστέγαση του Γυμνασίου Αρρένων στην Νεάπολη, στεγάστηκαν και οι έξι τάξεις του στο ιστορικό κτίριο του Γυμνασίου έναντι του ΟΤΕ.

Λίγα λόγια για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976:

Το τελικό σχέδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης ψηφίστηκε από τη βουλή τον Απρίλιο του 1976 και με το νόμο 309 της 30ης Απριλίου 1976 άρχισε η εφαρμογή του.

Στο άρθρο 2 καθιερώνονταν η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: «Γλώσσα διδασκαλίας, αντικείμενον διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων εις όλας τας βαθμίδας της Γενικής Εκπαιδεύσεως είναι από του σχολικού έτους 1976-1977 η Νεοελληνική. Ως Νεοελληνική γλώσσα νοείται η διαμορφωθείσα εις πανελλήνιον εκφραστικόν όργανον υπό του Ελληνικού Λαού και των δοκίμων συγγραφέων του Έθνους Δημοτική, συντεταγμένη, άνευ ιδιωματισμών και ακροτήτων».

Το άρθρο 25 πρόβλεπε στις παραγράφους 1 και 2 για τη Μέση Εκπαίδευση: «1. Η Μέση Εκπαίδευσις (Μ.Ε.) είναι η δευτέρα βαθμίς της Γενικής Εκπαιδεύσεως και παρέχεται διαδοχικώς εις το Γυμνάσιον και το Λύκειον. 2. Το Γυμνάσιον και το Λύκειον είναι αυτοτελή σχολεία υπό ιδίαν διεύθυνσιν και ίδιον διδακτικόν προσωπικόν.»

Για τα Λύκεια αναφέρονταν στο άρθρο 29 στην παράγραφο 1: «Το Λύκειον έχει σκοπόν να προσφέρη πλουσιωτέραν και ευρυτέραν της γυμνασιακής μόρφωσις εις όσους νέους προορίζονται δι΄ εκπαίδευσιν ανωτέρου επιπέδου ή δι΄ επαγγέλματα μεγαλυτέρων απαιτήσεων. Η μόρφωσις αύτη περιλαμβάνει την συστηματικωτέραν καλλιέργειαν του προφορικού και του γραπτού λόγου, την βαθυτέραν μελέτην της εθνικής Γραμματείας και Ιστορίας και της παγκοσμίου Ιστορίας καθώς και των μνημείων του πολιτισμού, ιδία δε της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρώπης, την ανάπτυξιν της κριτικής σκέψεως και της φαντασίας, την πληρεστέραν διερεύνησιν του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου, την τόνωσιν του θρησκευτικού και εθνικού φρονήματος, την ουσιαστικωτέραν γνώσιν των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας και τελικώς αποβλέπει εις τον φωτισμόν του πνεύματος και την διάπλασιν χαρακτήρων ελευθέρων και υπευθύνων».

Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπονταν εισιτήριες εξετάσεις από το Γυμνάσιο στο Λύκειο: «Από του σχολικού έτους 1977-78 οι απόφοιτοι του Γυμνασίου εγγράφονται εις την Α΄ τάξιν του Λυκείου κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων». (Δες εδώ ολόκληρο το νόμο).Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>