Ξεκινούν στις 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Φεβ 28th, 2018

Ξεκινούν στις 8 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

Οδηγός εφαρμογής και Παραρτήματα του νέου προγράμματος

DSC04434

Ο Οδηγός Εφαρμογής και τα Παραρτήματα για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ», το οποίο θα ανοίξει την Πέμπτη 8 Μαρτίου για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση προωθήθηκε για ΦΕΚ.

Πρόκειται για πρόγραμμα παροχής κινήτρων – επιδότηση επιτοκίου, επιχορήγηση κεφαλαίου και κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων, με πόρους από το ταμείο Χαρτοφυλακίου «Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ» και το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» των νοικοκυριών – για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον υφιστάμενο οικιακό κτηριακό τομέα, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω πίνακα

1

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 08/03/2018.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι_Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων
4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα
4.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Έντυπο Επιμερισμού προϋπολογισμού πολυκατοικίας ανά διαμέρισμα
5Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΑ_Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης
5Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΒ_Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης
5Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΓ_Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI_Εντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωσης
7.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα
7.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα
8.A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_A YΔ αναδόχου έργου
8.B ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Β YΔ προμηθευτή υλικών
8.Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII_Γ κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ_YΔ χρήσης ακινήτου
10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ_Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου
11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_de minimis
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ Διαδικασία υποβολής αίτησης – Βήματα – Έλεγχοι
13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙII ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.