Παρέμβαση του Γιώργου Θερμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την παραλία στο Κάστρο-ΤΑΟΛ | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Νοε 25th, 2021

Παρέμβαση του Γιώργου Θερμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την παραλία στο Κάστρο-ΤΑΟΛ

2_paralia_kastro

Παρέμβαση του Γιώργου Θερμού, Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων που θα συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο 27-28 Νοέμβρη 2021 στην Λευκάδα (αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «IONIAN BLUE») για το ΘΕΜΑ 6ο: ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΣΤΡΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – ΤΑΟΛ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ με εισηγήτρια την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΠΡΟΣ: κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. κ.κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΜΟΥΛΟΥΣ δια του προεδρείου
2. Τοπικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στο υπό συζήτηση 6ο ΘΕΜΑ της ημερήσιας Διάταξης της συνεδρίασης ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που θα γίνει στην Λευκάδα στις 27-11-2021 με τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΕ ΚΑΣΤΡΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ –ΤΑΟΛ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Σχετικά με το θέμα και για διευκόλυνση της συζήτησης και όποιας απόφασης ήθελε ληφθεί σας γνωστοποιούμε εν συντομία το ιστορικό της υπόθεσης όπως τουλάχιστον έχει γίνει γνωστό στην κοινωνία της Λευκάδας μέσα από αποφάσεις οργάνων της διοίκησης αλλά και ενέργειες φορέων και κινήσεων πολιτών.

1. Το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας με την υπ’ αριθμ. 22/2021 απόφασή του επικαιροποίησε – συμπλήρωσε την με αριθμό 10/2020 απόφαση του με την οποία παραχωρεί στην εταιρεία «ΝΟΤΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» για χρήση εγκαταστάσεων του τουριστικού περιπτέρου μετά των εν γένει λουτρικών εγκαταστάσεων τα οποία βρίσκονται στην ειδική θέση «Πλαζ Κάστρο», Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λευκάδας, για εκμετάλλευση επι 25 χρόνια κατόπιν εργασιών ανακατασκευής και διαμόρφωσης σύμφωνα με τους όρους του διεξαχθέντος διαγωνισμού.

2. Στις 19/9/2020 κατετέθη στο ΣΥΜΒΟΫΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ της ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ δια του Λιμενικού Ταμείου η πρόταση / μελέτη της ως άνω εταιρείας, το οποίο με το με αριθμό 2 28-01-20121 πρακτικό του διαπιστώνει: « ….Ουσιαστικά και σύμφωνα με τη μελέτη, δημόσιες, ήπιες και υπαίθριες λειτουργίες αντικαθίστανται από κλειστούς χώρους ιδιωτικής χρήσης με αυξημένες απαιτήσεις ιδιωτικότητας. Η ποιοτική και ποσοτική μεταβολή είναι ιδιαίτερα σημαντική και δυσμενής, καθώς η νέα χρήση είναι εμφανώς επιβαρυντική σε μια περιοχή Natura, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, που όφειλε να είναι αδόμητη και κατά παρέκκλιση παραμένουν κτίσματα ως εξαιρούμενα από κατεδάφιση. Η νέα δόμηση των εξακοσίων ογδόντα (680) περίπου τετραγωνικών της νέας χρήσης καταλύματος – ξενοδοχείου, συνοδευόμενη από κατασκευές αποκλειστικής χρήσης, έκτασης τετρακοσίων (400) τετραγωνικών περίπου πάνω στην αμμουδιά, επιφορτίζουν και αλλάζουν άρδην τον ήπιο χαρακτήρα και φυσιογνωμία του χώρου, δημιουργώντας τομή στη μέχρι σήμερα ιστορική μνήμη και διαδρομή της περιοχής, σε ότι αφορά τη σχέση της με την πόλη. Για τους παραπάνω λόγους κρίνουμε ως μη αποδεκτή την παρέμβαση αυτή, καθώς δε συνάδει και θίγει ως προς την ένταξή της το άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον»

3. Στην συνέχεια με την αρ. πρωτ. 193144/28-4-2021 αίτηση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ προς το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ιονίων Νήσων (Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.) ζητήθηκε γνωμάτευση επί της ίδιας πιθανόν μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ), στη Λευκάδα, Δ. Λευκάδας, ΠΕ Λευκάδας, με κύριο του Έργου το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ όπως λεκτικά και αριθμητικά αναφέρονται στο θέμα αρ.7 της ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση, στη συνεδρίαση της 7ης κατά σειρά Πράξης του 2021 του Τοπικού Συμβούλιου Μνημείων Ιονίων Νήσων (Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.), την Πέμπτη 29.7.2021. Το περιεχόμενο της μελέτης όπως και η σχετική απόφαση του Τοπικού Συμβούλιου Μνημείων Ιονίων Νήσων (Τ.Σ.Μ.Ι.Ν.) παραμένει μυστική αν και εγγράφως ζητήθηκαν να μας γνωστοποιηθεί ήδη από 9/9/2021 από Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Λευκάδας.

4. Παράλληλα με την οικοπεδοποίηση/ιδιωτικοποίηση του χώρου του Τουριστικού Περιπτέρου μεθοδεύεται η πώληση στην ίδια εταιρεία και του γειτονικού γηπέδου ιδιοκτησίας του ΤΑΟΛ εντός του οποίου βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο και ερειπωμένο πλέον παλιό οινοποιείο μέσω παράνομης απόφασης της διοίκησης όπως καταγγέλλεται από πολλούς συνεταιριστές και έχει ασκηθεί προς τούτο σχετική προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.

5. Συμπερασματικά πρόκειται για μια παράλληλη μεθόδευση καθολικού αποκλεισμού της κοινωνίας της Λευκάδας και των επισκεπτών της από την μόνη σήμερα παρθένα περιοχή η οποία πέραν των άλλων έχει συνδεθεί με την ιστορική μνήμη και την καθημερινότητά μας.

6. Κατά της οικοπεδοποίησης του χώρου έχει εκφρασθεί πλήθος φορέων και κινήσεων πολιτών όπως η «Ομοσπονδία των Απανταχού Λευκαδίτικων Συλλόγων» , η «Πρωτοβουλία για την διάσωση της περιοχής του Κάστρου» η κίνηση «Ελεύθερες παραλίες-Κάστρο-Τουριστικό Περίπτερο-ΤΑΟΛ», Δημοτικές παρατάξεις και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Λευκάδας και πλήθος πολιτών της Λευκάδας όπως και πανεπιστημιακών συμπολιτών μας, εκφραζόμενοι είτε με αρθρογραφία είτε συμμετέχοντας σε δημόσιες εκδηλώσεις/συζητήσεις όσο και σε διαμαρτυρίες.

7. Παράλληλα έχουν ασκηθεί τόσο διοικητικές προσφυγές όσο και προσφυγή στο ΣΤΕ εναντίον της παραχώρησης όπως μεθοδεύεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.

8. Τέλος σας παραθέτουμε τα κρίσιμα σημεία για τα οποία ζητάμε την προσοχή τόσο του Περιφερειακού Συμβουλίου και των αρμοδίων υπηρεσιών της περιφέρειας, όσο και κάθε συμβούλου ξεχωριστά σε θέματα που πιθανόν κληθείτε να λάβετε αποφάσεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Σημείο 1. Ολόκληρη η περιοχή υπάγεται στον Πολυγωνικό Αρχαιολογικό χώρο του Φρουρίου Αγίας Μαύρας με Καθεστώς Προστασίας: Ζώνη Α – Απολύτου προστασίας – Αδόμητη

1_paralia_kastro

https://www.arxaiologikoktimatologio.gov.gr/el/search-data-map/?type=Space&id=165057

Σημείο 2. H περιοχή της Γύρας (Δυτικό και βόρειο μέτωπο της λιμνοθάλασσας) ρητά έχει εξαιρεθεί της τουριστικής ανάπτυξης, έχει δε οριστεί με το (ΦΕΚ 1096/Δ/97) ως Ζ.Ο.Ε, η οποία ζώνη οικιστικού ελέγχου χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας εντός της οποίας απαγορεύεται η δόμηση και η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

2_paralia_kastro

Σημείο 3. Η ευρύτερη περιοχή εντάσσεται στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR 22400001 (ΝΑTURA 2000) και για την όποια επιτρεπτή επέμβαση «αξιοποίηση» πρέπει να προηγηθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση λαμβάνοντας υπόψη την οικολογικά ευαίσθητη προστατευόμενη αδόμητη ευρύτερη περιοχή.

3_paralia_kastro

Σημείο 4. Σύμφωνα με το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο το γήπεδο του περιπτέρου εκτάσεως 8,4 στρεμμάτων αποτελεί χώρο που ανήκει στην ζώνη λιμένα. Δηλαδή σύμφωνα με την νομοθεσία αποτελεί δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, η διαχείριση του οποίου και μόνο διενεργείται από την διοίκηση του Λιμενικού ταμείου προφανώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιμένα χωρίς να παρακωλύεται η κοινοχρησία του. Άραγε ποιες ανάγκες του λιμένα εξυπηρετεί η δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας- Εστιατορίου και Βeach bar εντός της ζώνης λιμένα και μάλιστα σε περιοχή με όλες τις παραπάνω δεσμεύσεις;

Σημείο 5. Η σχεδιαζόμενη παραχώρηση/ χρήση αλλοιώνει τον χαρακτήρα της περιοχής μετατρέποντάς τον από δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, προστατευόμενο μάλιστα και από τον αρχαιολογικό νόμο, σε ιδιωτικό χώρο αποκλειστικής χρήσης των πελατών της εταιρείας.

Σημείο 6. Η σχεδιαζόμενη επέμβαση στην περιοχή θα συντελέσει σε υποβάθμιση των οικοτόπων και σε μη αναστρέψιμη όχληση προστατευόμενων ειδών

Σημείο 7. Η κλίμακα της επιχειρούμενης επέμβασης εάν πραγματοποιηθεί θα συντελέσει περαιτέρω στην αποξένωσή της κοινωνίας της Λευκάδας από κάθε οικείο στοιχείο του τοπίου, της μνήμης και της ιστορίας μας, δεν ανταποκρίνεται στις επίκαιρες πραγματικές ανάγκες του δημόσιου χώρου και ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για ολικό αποκλεισμό των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών της πόλης από το βόρειο παράκτιο μέτωπο.

Αθήνα 24/11/2021

Γιώργος Θερμός, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός


Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Ο/Η Οι μεγιστάνες λέει:

    Nα δώσουν λεφτά οι ολιγάρχες, οι μεγιστάνες κλπ κλπ, για να διευθετηθεί και το κτίριο ταόλ στο Κάστρο.
    Τι κάθονται, για ψιλοδεκάρες μπροστά στα διψήφια δις ευρώ που έχουν ??

  2. Ο/Η μακης μελας λέει:

    Μαλλον ο κ. Γ. Θερμος δεν εχει σωστους πληροφοριοδοτες και γραφει τουλαχιστον για το ΤΑΟΛ οσα ψευδη του ειπαν… Απο Δευτερα περισσοτερα..

Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.