Τμήμα Κτηνιατρικής Λευκάδας: Μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Δεκ 5th, 2022

Τμήμα Κτηνιατρικής Λευκάδας: Μέτρα βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών

Εμφάνιση κρουσμάτων Γρίπης των Πτηνών σε Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία

IMG_2942

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα επιβεβαιώθηκαν κρούσματα Γρίπης των Πτηνών υψηλής παθογονικότητας, κυρίως του υπότυπου Η1Ν1,στη Βουλγαρία και στη Βόρεια Μακεδονία καθώς και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Γερμανία, κ.α.)

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα επιζωοτιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του νοσήματος σε διάφορες περιοχές και χώρες,

β) τις αυξημένες αυτή την περίοδο μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών των αγρίων πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας, και το γεγονός ότι περιοχές του νομού μας (λιμνοθάλασσες) αποτελούν σταθμό διέλευσης και παραμονής μεταναστευτικών πτηνών, επισημαίνουμε την επιτακτική ανάγκη της πιστής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας και ιδιαίτερα των μέτρων εκείνων που μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού από τα άγρια πτηνά. Η υπ’αριθμ.258971/26-8-2008(Β΄1785) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει λήψη μέτρων και υποχρεωτική συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτής. Με βάση τα προβλεπόμενα στην παραπάνω απόφαση:

Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών σε μη περιφραγμένους χώρους

Απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής βιολογικής εκτροφής κτλ) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές. Τα πουλερικά αυτών των εκτροφών πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους και τα ανοίγματα τους να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

Οι κάτοχοι των πουλερικών πρέπει να διατηρούν τις εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες σε κλειστούς χώρους χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών.

Συστήνεται καλό πλύσιμο και αντισηψία των χεριών μετά το τέλος της περιποίησης των πουλερικών.

Οι κάτοχοι πουλερικών πρέπει να αναφέρουν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία κάθε ύποπτο σύμπτωμα που παρατηρούν στα πτηνά τους, όπως αιφνίδιους θανάτους, αναπνευστικά συμπτώματα, οίδημα προσώπου κτλ.

Τα πουλερικά να ποτίζονται με νερό που δεν προέρχεται από ακάλυπτη εξωτερική δεξαμενή νερού εκτεθειμένη στα άγρια πτηνά.

Συστήνεται όλα τα εκτρεφόμενα πουλερικά που βρίσκονται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των δύο χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές, να διατηρούνται σε κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τα παραπάνω. Η σύσταση αυτή αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεμφερείς εγκαταστάσεις.

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Δασών Λευκάδας και τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Λευκάδας, που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και να ειδοποιούν την Κτηνιατρική Υπηρεσία σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανόντων πτηνών που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

Από ότι γνωρίζουμε ως τώρα, η γρίπη των πτηνών μεταδίδεται δύσκολα από τα πτηνά στον άνθρωπο και τα κρούσματα σε ανθρώπους είναι πολύ λίγα.

Για κάθε νεότερο δεδομένο το Τμήμα Κτηνιατρικής Λευκάδας θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση.Αφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

         

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.