Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Τε, Ιαν 4th, 2023

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Με απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας, κ. Χαράλαμπου Καλού, που έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μέχρι 31/12/2023 και αυτοί είναι οι εξής:

1. ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη και εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Τμημάτων Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την ευθύνη έγκρισης κίνησης των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 68 του ν. 4795/2021,

– την έγκριση κίνησης οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας σε κατεπείγουσες περιπτώσεις,

– τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

2. ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην θεμάτων δημοτικής περιουσίας

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού αρμοδιότητες γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, σε θέματα
Πολιτισμού,

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

3. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε:

α. καθ΄ύλην:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Σφακιωτών – Καρυάς και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

4. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε:

α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη και εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα Αθλητισμού και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας,

– την ευθύνη για θέματα δημοτικής περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

-την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης ΚΕΠ

β. Κατά τόπο:

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Λευκάδας και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Λευκάδας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

5. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την ευθύνη και την εποπτεία για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

6. ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– εποπτεία τεχνικών έργων και μηχανολογικού εξοπλισμού – διαχείριση μηχανημάτων Δ.Ε. Απολλωνίων.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Απολλωνίων και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

7. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ), στον οποίο μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. καθ΄ ύλην:

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

– την ευθύνη μέριμνας για την λειτουργία του δημοτικού κτηνιατρείου, αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Γραφείου Αλιείας, Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Γραφείου Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας,

– τις αρμοδιότητες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος,

– την ευθύνη για θέματα Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (Συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

– την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

8. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) στον οποίο μεταβιβάζουμε κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ελλομένου και την συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων της Δ.Ε. Ελλομένου για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας

9. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας,

γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καλάμου, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση της των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια του Δήμου Λευκάδας.

10. ΓΙΑΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ) είναι αρμόδιος σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 207 του ν. 3852/10:

α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,

β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας,

γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.

δ) Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ.1 του άρθρου 207 του Ν. 3852/10 του μεταβιβάζουμε κατά τόπο στη Δ.Ε. Καστού, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

– Την παρακολούθηση των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

– Τέλεση Πολιτικών Γάμων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καστού

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λύγδας Σπυρίδων και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιρογιάννη Γεώργιο.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος ανάφερε: «Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας, συνεχίζουμε συστηματικά το έργο μας, όπως αυτό εκφράζεται από τις προγραμματικές μας δηλώσεις και την υλοποίηση του ως σήμερα. Οφείλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου που κατείχαν ως σήμερα θέσεις ευθύνης στην διοίκηση του δήμου, και να ευχηθώ καλή δύναμη, πλούσιο και παραγωγικό έργο στους νέους συνεργάτες αντιδημάρχους, για τις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές τους.

Προχωράμε απρόσκοπτα τον τόπο μας μπροστά.»

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφασηΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

            

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.