Πρόσληψη 10 εισπρακτόρων με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Μαρ 9th, 2023

Πρόσληψη 10 εισπρακτόρων με συμβάσεις ΙΔΟΧ στο Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας

lefkada1-scaled

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων ειδικότητας ΔΕ Εισπρακτόρων ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε όλα τα λιµάνια αρµοδιότητας του ∆.Λ.Τ.Λ., σε Λευκάδα και Μεγανήσι, για την είσπραξη τελών ελλιµενισµού από τα πλοία που ελλιµενίζονται.

1_lt_eispraktores

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2∆Ε/ΥΕ και να την υποβάλουν µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dltl@lefkada.gov.gr είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & ∆. Καλυβιώτη, 31100 Λευκάδα, 1ος όροφος, υπόψη κας Γεωργίας ∆ιαµάντη (τηλεφ. επικ. 26450 23272), έως και την 20η Μαρτίου 2023 και ώρα 15:00.

Κλικ εδώ για την περίληψη της ανακοίνωσηςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>