Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Μάρτη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μαρ 13th, 2023

Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Μάρτη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Παρασκευή 17 Μάρτη 2023, στις 12:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Ο.Ε. για α) νομική υποστήριξη υπαλλήλου Δήμου Λευκάδας, β) χορήγηση εντολής εκπροσώπησης υπαλλήλου και παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία κ. Δημήτριο Ν. Μασούρα. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση Ο.Ε. κατάρτιση πινάκα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2024-2027 του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 3/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας η οποία εκδόθηκε επί της υπ' αριθμ. 26/2022 αγωγής του επί πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας Δ.Μ. κατά του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής δωρεάς εν ζωή ακινήτου συνιδιοκτησίας Στέλλας Αρέθα του Ευαγγέλου και Σπυρίδωνος Αρέθα του Ευαγγέλου για εξυπηρέτηση νεκροταφείου κοιν. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Πρόεδρος Ο.Ε., Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 330.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 170.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>