Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Μάρτη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πε, Μαρ 23rd, 2023

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 27 Μάρτη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Μάρτη 2023, στις 12:00, με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας για την αριθ. 32/2023 αγωγή διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά του Σ. Κ. του Π.Κ. και Α.Κ. σύμφωνα με την διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων των εκατό είκοσι ημερών. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης, τον ορισμό συμβολαιογράφου για την σύνταξη της ανωτέρω πράξης καθώς και την εξασφάλιση πίστωσης του ανωτέρω ποσού. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδατος στην ευρύτερη περιοχή Φρυνίου Λευκάδας» πρ/σμού με Φ.Π.Α.: 74.991,16 €. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές, αποκαταστάσεις δεξαμενών, αντλιοστασίων κλπ Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού με Φ.Π.Α.: 57.000,00 € Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 1.690.000,00 € με  Φ.Π.Α. και Α/Α  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 191686. Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 330.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 170.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο. Ε.  για επικαιροποίηση της απόφασης 612/2022 περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μίας (1) Μονάδας Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων δυναμικότητας 700t/έτος περίπου για την εξυπηρέτηση του Δήμου Μεγανησίου προς παραγωγή υψηλής ποιότητας compost», προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ). Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής σε Δικηγόρο κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 72 ια Ν.3852/2010, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την από 6-2-2023 (αρ. εκθ. καταθ. 13/2023) αγωγή της Μ.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 1.210.639,652 €  με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>