Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Δε, Μαρ 27th, 2023

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

14_dimotiko_oikodomi

Συνεδριάζει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 17:00, με το μεικτό σύστημα (με τηλεδιάσκεψη μέσω εφαρμογής Webex και δια ζώσης στο Διοικητήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Δ.Σ. για δημοπράτηση τριών οικίσκων καντινών στη θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω λήξης του μισθώματος. Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος, Δημήτριος Μασούρας, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση ∆.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση ∆.Σ. για τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5158791 που εντάχτηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)». Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης Ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ. για το έτος 2023. Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄ /4.9.09. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2023. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1 ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση επεκτάσεων δικτύου Φ.Ο.Π. και ρευματοδοτήσεις στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση ∆.Σ. περί μίσθωσης ακινήτου στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «COPLA». Εισηγητής: Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «AREIA». Εισηγητής: Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12o: Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με διακριτικό τίτλο «LIBRE». Εισηγητής: Γιώργος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13o: Απόφαση ∆.Σ. για συμπλήρωση της με αριθμ 22/2023 απόφασης Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης  επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ. Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>