Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Νοέμβρη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας | Λευκαδίτικα Νέα - Lefkada News
Published On: Πα, Νοε 24th, 2023

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Νοέμβρη 2023 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

δημαρχειο1

Συνεδριάζει την Τρίτη 28 Νοέμβρη 2023, στις 12:30, δια ζώσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1o: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 264/2023 αγωγή του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΙΕΡΑ ΑΝΔΡΩΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 150/2023 αγωγή της Iωάννας συζύγου Δημητρίου Στραγαλινού το γένος Ηλία Αραβανή, η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3o: Απόφαση Ο.Ε. για xορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό είκοσι ημερών στην με αριθμό κατάθεσης 149/2023 αγωγή του Γεωργίου Ρεκατσίνα, του Αλεξάνδρου Ρεκατσίνα και Μυρτώς Ρεκατσίνα, η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΝΥΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΛΙΚΗΣ», πρ/σμού 4.491.436,62 € χωρίς Φ.Π.Α. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού & πρακτικού εξακρίβωσης κόστους του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 11.610.967,74 € (χωρίς Φ.Π.Α), με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 202018. Εισηγητής: Χαρίλαος Σολδάτος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6o: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικών (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 4  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. 2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 308.760,00€ με το Φ.Π.Α.24% :59.760,00€, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 7o: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικών (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 5  «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. Εν.:2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 320.726,00 € με το Φ.Π.Α.24% €, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής». Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8o: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών  για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, του Κ.Α.Π.Η.  και του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 205.475,21€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9o: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης)  της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού/ αξιολόγησης προσφορών  για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και ασφάλτου Δήμου Λευκάδας» με συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 119.926,08 € με το Φ.Π.Α.24%, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10o: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, ΑντιδήμαρχοςΑφήστε το σχόλιό σας

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>